NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Haman, Aleš, 1932-2023
Církevní jméno Rak, H., 1932-2023
Narození 26. června 1932, Josefov (okr. Náchod)
Úmrtí 7. prosince 2023
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1972-1990)

Biografická pozn. Narozen 26. 6. 1932 v Josefově u Jaroměře. Prof., PhDr., DrSc., literární historik a kritik, bohemista, autor publikací v oboru, překladatel, vysokoškolský pedagog.
Źivotopis Narodil se 26. června 1932 v Josefově u Jaroměře v rodině vojáka. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové, kde maturoval v roce 1951. V roce 1956 absolvoval Filozofickou fakultu UK v Praze, obor čeština a literární věda, v lednu 1965 mu ČSAV udělila vědeckou hodnost kandidáta filologických věd, titul PhDr. mu byl přiznán v únoru 1967. V letech 1956 až 1957 byl zaměstnán jako pomocný redaktor ve Státním zdravotnickém nakladatelství v Praze. V letech 1957 až 1972 pracoval v Ústavu pro českou literaturu ČSAV (nejprve jako odborný pracovník, od r. 1963 jako vědecký pracovník). V době tzv. normalizace musel odejít. Od října 1972 působil jako bibliograf ve Státní knihovně ČSR v Praze, v sektoru bibliografie a informací, oddělení národní článková bibliografie. Od února 1982 do února 1990 v sektoru výzkumu a metodiky knihovnictví SVMK, vědeckovýzkumném oddělení, kde řešil výzkumné úkoly Podíl veřejných knihoven na estetické výchově obyvatelstva a Budování a využívání fondů krásné literatury ve veřejných knihovnách, podílel se na ústavním úkolu Analýza knihovnických výzkumů. V letech 1978 až 1980 externě pracoval pro Matici slovenskou na výběru slovenských osobností a biografických výstřižků. V roce 1990 se vrátil do Ústavu pro českou a slovenskou literaturu jako vědecký pracovník, v letech 1991 až 1993 působil na Západočeské univerzitě Plzeň, Pedagogická fakulta. V roce 1993 předložil habilitační práci Literatura z pohledu čtenářů, titul doc., 1998 titul profesor, Plzeň, 1999 České Budějovice, Pedagogická fakulta, vedení katedry bohemistiky. V letech 2006 až 2009 řídil Ústav estetiky a dějin umění na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Debutoval v r. 1956 v Novém Životě (recenze). Publikoval v Mladé frontě, Lidové demokracii, Kulturní tvorbě, Kultuře, Lidových novinách, České literatuře, Dialogu, Hostu do domu, Tváři, Plamenu, Dějinách a současnosti a v cizích časopisech. Publikace: pracoval jako redaktor sebraných spisů Jana Nerudy (40 svazků). Členství: Obec spisovatelů, Český Pen Klub H: literární kritika.
Medaile a ocenění cena Hlavního města Prahy (1963, 1968)
Další info URLWikipedie (Aleš Haman)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 02 / 000000269.htm ]