NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pelcl, František Martin, 1734-1801
Odkaz. forma Pelzel, Franz Martin, 1734-1801
Pelcel, František Martin, 1734-1801
Pelzel, František Martin, 1734-1801
Pelcelius, František Martin, 1734-1801
Pelzel, Frantissek Martin, 1734-1801
Pelzel, Franciscus Martinus, 1734-1801
Narození 11. listopadu 1734, Rychnov nad Kněžnou (okr. Rychnov nad Kněžnou)
Úmrtí 24. února 1801, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Nostická knihovna (1769-1793)

Biografická pozn. Narozen 11.11.1734 v Rychnově nad Kněžnou, zemřel 24.2.1801 v Praze. Profesor českého jazyka a literatury, literární vědec a historik. Práce v oboru, překladatel z němčiny.
Źivotopis Gymnázium studoval u piaristů v Rychnově nad Kněžnou, u jezuitů v Hradci Králové a poslední třídy gymnázia absolvoval v Praze. Začal studovat teologii, ale přestoupil na práva. V době rakousko-pruské války odešel do Vídně (1757), po návratu do Prahy pokračoval ve studiu práv a působil jako domácí učitel v hraběcí rodině Šternberků (1760-1769). Po ukončení studia pracoval jako domácí učitel u hraběcího rodu Nosticů, kde zároveň získal rozsáhlé společenské a literární styky. Působil zde jako knihovník a archivář až do své smrti. Jako knihovník sestavil a vlastnoručně napsal v čistopise katalog francouzských knih, zatímco Dobrovský, který tam v tu dobu taky pracoval, údajně sestavil katalog inkunábulí a rukopisů. Tento údaj někteří badatelé zpochybňují a odvolávají se na Schallera, podle něhož Pelcl sestavil celý nový katalog knihovny paláce Nosticů na Malé Straně. Po smrti Bartholottiho se o jeho místo 2. knihovníka v Univerzitní knihovně ucházel v r. 1789 Pelcl, ale místo bylo císařem zrušeno. Od počátku 70. let se intenzivně zabýval studiem historie. Způsobem své vědecké práce se stal následovníkem kritické metody osvícenského historiografa G. Dobnera a J. Dobrovského.V lednu r. 1793 byl povolán za prvého profesora českého jazyka a literatury na pražské univerzitě. R. 1799 musel ze zdravotních důvodů zanechat přednášek. Byl činným členem Soukromé společnosti nauk.
Začátek jeho publikační činnosti souvisí s jeho profesorskou funkcí. Napsal přehled českých dějin Kurzgefasste Geschichte der Böhmen ... (Stručné dějiny Čechů..., 1774). Mimořádný ohlas vzbudilo jeho vydání dosud nepublikované Balbínovy Obrany slovanského, zvláště pak českého jazyka (1775). Napsal historické monografie Kaiser Karl der Vierte (2 sv., 1780-1781) a Lebensgeschichte des König Wenceslaus (2 sv., 1788-1790). Národní uvědomění povzbudila Nová kronika česká (1791-1796), nebo Grundsätze der böhm. Grammatik (Základy české mluvnice, 1775) ad. (Slovník archivářů tvrdí, že pracoval jako knihovník a archivář v rodině Nosticů v Sokolově, a to až do r. 1801, a uvádí i další formy jeho jména jako Peltzel, Peltzl)
Další info URLWikipedie (František Martin Pelcl)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 02 / 000000274.htm ]