NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Zuber, Rudolf, 1912-1995
Narození 23. ledna 1912, Ostrava (okr. Ostrava-město)
Úmrtí 29. října 1995, Jeseník (okr. Jeseník)
Místo působení Kroměříž (okr. Kroměříž) - Arcibiskupská zámecká knihovna (1947-1952)
Javorník (okr. Jeseník) - Zemědělsko-lesnický archiv (1952-1960)
Javorník (okr. Jeseník) - Okresní archiv v Šumperku (1960-1977)

Biografická pozn. Narozen 23.1.1912 v Ostravě, zemřel 29.10.1995 v Jeseníku. PhDr., katolický kněz, archivář, knihovník, historická literatura o Jesenicku.
Źivotopis Vystudoval bohosloveckou fakultu v Olomouci a germanistiku a historii na FF UK v Praze, disertační práce: Mladá léta kardinála Dietrichštejna. Na kněze byl vysvěcen v roce 1936. V letech 1940–45 byl profesorem Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a od roku 1946 byl suplentem na teologické fakultě v Olomouci do její násilné likvidace v roce 1950 a současně studoval archivnictví na FF MU v Brně. V letech 1947–50 vedl arcibiskupský archiv a knihovnu na zámku v Kroměříži. Po roce 1950 si našel zaměstnání jako brigádník v Nové huti v Ostravě, potom pracoval v pobočce tehdejšího Zemědělsko-lesnického archivu v Javorníku ve Slezsku a po jeho reorganizaci v roce 1960 v okresním archivu v Šumperku, pobočka Javorník, až do roku 1977. Byl obviněn ze špionáže pro Vatikán, ale obvinění se podařilo vyvrátit. Uměl německy, latinsky, francouzsky, chorvatsky, italsky a polsky, miloval hudbu a hrál šachy. Publikoval pod svým jménem i pod pseudonymem Rudolf Krapina. Těžiště jeho díla tvoří církevní dějiny, už jeho první práce se vztahovala k činnosti českých katolíků v Americe za 1. svět. války. Knižně vydal Osudy moravské církve v 18. století a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži.
Další info URLWikipedie (Rudolf Zuber)
URLPo kom se jmenuje? Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník (Čtenář, 2011, č. 1)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 02 / 000000283.htm ]