NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Houdková, Jiřina, 1918-2003
Narození 16. března 1918, Nesměň (okr. České Budějovice)
Úmrtí 23. listopadu 2003, Písek (okr. Písek)
Místo působení České Budějovice (okr. České Budějovice) - Jihočeská vědecká knihovna (1946-1974)

Biografická pozn. Narozena 16.3.1918 v Nesměni u Trhových Svinů, zemřela 24.11.2003 v Písku. PhDr., v letech 1949-1974 ředitelka Státní vědecké knihovny v Českých Budějovicích, autorka prací z oboru knihovnictví.
Źivotopis Narodila se 16.3.1918 v Nesměni (okr. České Budějovice) a patřila mezi významné osobnosti jihu Čech a zejména v oblasti knihovnictví sehrála svoji významnou roli v I. polovině 20.století. Narodila se v oblasti Novohradských hor v Nesměni a do tohoto kraje se vždy ráda vracela. V roce 1947 nastoupila jako knihovnice do tehdejší Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. V letech 1949-1974 působila ve funkci ředitelky Krajské knihovny (dnes Jihočeská vědecká knihovna) v Českých Budějovicích. V roce 1957 ukončila čtyřleté dálkové studium na Filologické fakultě UK v Praze a v roce 1968 patřila mezi první doktorandy, kteří získali titul PhDr. na katedře knihovnictví a vědeckých informací FSVP UK. Publikovala v denním i odborném tisku a podílela se na zkvalitnění knihovnických a informačních služeb knihoven v celém Jihočeském kraji. Již v roce 1949 zřídila v knihovně knihařskou dílnu, kde byly a do dnešních dnů jsou opravovány knihy poničené čtenáři, vázány časopisy do desek, vyráběny potřebné pomůcky z kartonáže. Knihařské dílny nejsou ani v 21.století samozřejmou součástí velkých knihoven. V roce 1951 pak otevřela samostatné hudební oddělení a navázala úzkou spolupráci s hudební školou v Českých Budějovicích.Již od začátku své knihovnické kariéry věnovala pozornost malých obecním knihovnám a zajímala se o všechny možnosti jak dostat knihu ke každému obyvateli kraje. V roce 1950 zajistila činnost tzv. bibliobusu, který vozil knihy do malých obcí tehdejšího českobudějovického kraje. Bibliobus by byl i dnes moderním knihovnickým nástrojem pro zajištění dostupnosti informací všem.
V roce 1953 zahájila pravidelný nákup literatury do tzv. doplňovací knihovny, ze které si mohly knihovny v obcích vybírat jako dlouhodobou zápůjčku knihy pro čtenáře své obce. Tento způsob pomoci malých obcím a knihovnám se využívá a praktikuje do dneška. V roce 1961 uspořádala v krajské knihovně celostátní seminář k metodické práci knihoven, který se stal odrazovým můstek pro budování střediskových systému v krajích Československa a v různých podobách systém pracuje v krajích stále.Velkou zásluhu měla na propagaci knihovny a knižní kultury, kterou prezentovala pořádáním výstav ilustrátorů, malířů, spisovatelů, ale i výstav dějin knihy písma a tisku s poukazem na dědictví, které nám naši předkové zanechali v rukopisech a v knihách. V letech 1959-1969 působilo , díky její iniciativě, při Krajské knihovně Divadlo poezie, které zajímavou a atraktivní formou zpřístupňovalo literární texty mladé generaci a bylo vyhledávaným místem setkávání mladých intelektuálů a zájemců o kvalitní kulturu. V roce 1968 připravila, spolu s dr.Hugo Rokytou výstavu „Adalbert Stifter a Čechy“ , která byla instalovaná Krajskou knihovnou v prostorách kláštera Zlatá Koruna ke stému výročí spisovatelova úmrtí. Pod jejím vedením byly zahájeny odborné práce na postupné katalogizaci klášterních a církevních knihoven. Přizvala k odborné práci v knihovně práci , tehdy režimu nepohodlného, klasického filologa a průkopníka medievistiky, profesora Karlovy univerzity a řady zahraničních univerzit Bohumila Rybu a po roce 1968 i pana Lumíra Váchu, dr.Ludmilu Žižkovou atd. V klášteře ve Vyšším Brodě zajistila restaurování rukopisů a vzácných tisků, které knihovna spravovala do r. 1990.
Byla iniciátorkou výstavy „Iluminované rukopisy vyšebrodské“ ( 1964). Připravila podklady pro literární výstavu ve Zlaté Koruně „Písemnictví v jižních Čechách“,která byla realizována v letech 1989 – 2001. Její diplomová práce Individuální práce se čtenářem v lidových knihovnách byla knižně vydána v r. 1958. Publikovala v odborném tisku, podílela se na přípravě a vydání řady bibliografií a kalendárií. Ještě v důchodu se věnovala občasné práci v knihovně, kde katalogizovala starší nezpracovanou literaturu, podílela se na přípravě bibliografií i výstav. Nikdy neodmítala nové technologie a jejich zavádění do knihovnické praxe. Jejím velkým kladem byl vždy pozitivní vztah k lidem, neuměla se dlouho na někoho zlobit, špatné zapomínala a dobré si pamatovala. Zemřela v Písku 23.listopadu 2003.
Medaile a ocenění čestné uznání ministra školství a kultury (1965)
čestné uznání ministerstva kultury ČSR za záslužnou kulturně politickou činnost (1975)
Pamětní medaile k 40. výročí osvobození (1985)
čestné uznání OV KSČ
čestný odznak SČSP I. stupně (1967)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 02 / 000000286.htm ]