NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Riedl, Mirko, 1920-2013
Narození 19. června 1920, Brno (okr. Brno-město)
Úmrtí 16. října 2013, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Liberec (okr. Liberec) - Studijní knihovna (nyní Krajská vědecká knihovna v Liberci) (1948-1949)
České Budějovice (okr. České Budějovice) - Státní studijní knihovna v Českých Budějovicích (nyní Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích ) (1949-1958)
České Budějovice (okr. České Budějovice) - Okresní knihovna v Českých Budějovicích (nyní Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích ) (1961-1967)
Brno (okr. Brno-město) - Státní vědecká knihovna v Brně (nyní Moravská zemská knihovna v Brně) (1967-1985)

Biografická pozn. Narozen 19. 6. 1920 v Brně, zemřel 16. 10. 2013 tamtéž. Knihovník, publikace z oboru, též autor turistických průvodců a katalogů výstav. Sběratel a mecenáš umění, Moravské galerii v Brně věnoval sbírku 4 700 plakátů a 17 000 exlibris.
Źivotopis Narodil se 19. června 1920 v Brně, kde byl jeho otec magistrátním radou. Maturoval na reálném gymnáziu a absolvoval dva semestry Filozofické fakulty University Karlovy, dokud nacisté nezavřeli české školy. Za protektorátu pracoval jako úředník Ústředí moravských obcí, měst a okresů v Brně. V letech 1945-1947 studoval na Knihovnických kursech pro vzdělání v knihovnictví vědeckém a administrativním při FF UK, kde v červenci 1946 složil nižší státní knihovnickou zkoušku a v červnu 1947 vyšší knihovnickou zkoušku, a současně na Státní knihovnické škole v Praze, kde složil knihovnickou zkoušku s vyznamenáním. V letech 1948-1949 působil jako knihovník ve Studijní knihovně v Liberci. V letech 1949-1958 působil jako ředitel Státní studijní knihovny Zdeňka Nejedlého v Českých Budějovicích (nyní Jihočeská vědecká knihovna). V roce 1958 byl z politických důvodů zproštěn funkce a vypovězen z pracovního poměru.V letech 1958-1961 pracoval jako pomocný dělník ve stavebnictví a jako průvodčí městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. Roku 1961 byl přijat jako samostatný knihovník Okresní knihovny v Českých Budějovicích. Zde jako v krajské knihovně po sloučení se Státní studijní knihovnou pracoval do roku 1967. Z Českých Budějovic odešel v roce 1967 do Brna, kde působil ve Státní vědecké knihovně v oddělení věcné katalogizace jako samostatný odborný knihovník. V roce 1968 byl rehabilitován. Od roku 1985 byl ve starobním důchodu. Náplní jeho odborné profese byla knihovnická praktická činnost a vydávání knihovnických publikací. Třetí oblastí jeho zájmu byla turistika. Vedl a programově připravoval řadu odborářských zájezdů pracovníků SVK, zastával funkce v organizaci turistů v Jihočeském a Jihomoravském kraji.
Za tuto svou dlouholetou činnost byl Klubem českých turistů poctěn r. 2008 Čestným uznáním. I v této oblasti publikoval například vlastivědné texty k několika turistickým mapám Jihomoravského kraje. Byl sběratelem ex libris a plakátů. Dílo:Katalog prvotisků jihočeských knihoven. Praha, SPN 1974. Michelangelo Buonarotti v Univerzitní knihovně v Brně. Bibliografie. Brno 1975. Václav Hollar. 1607-1677. Bibliografický katalog výstavy. Brno 1977. Evropské veduty v mapové sbírce B.H. Molla. In Státní vědecká knihovna v Brně. Brno 1983. Bibliografie periodik Jihomoravského kraje 1966-1985. Brno 1990. Litografické pohledy Brna Franze Richtera. In Moravská zemská knihovna v Brně 1808-2008. Brno 2008. Spoluautor 90 let Domu umění města Brna. Seznam výstav a katalogů. Brno 2000. Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Okres Hodonín. Brno 2002. Z doby jeho působení v Českých Budějovicích pochází několik katalogů výstav. mk
Další info URLDuha, 2000, 14(2), s. 14-16.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000318.htm ]