NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vydra, Bohumil, 1899-1962
Narození 12. dubna 1899, České Budějovice (okr. České Budějovice)
Úmrtí 9. listopadu 1962, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo zemědělství (1922-1926)
České Budějovice (okr. České Budějovice) - Veřejná městská knihovna (nyní Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích) (1926-1944)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní pedagogická knihovna Komenského (nyní Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského)

Biografická pozn. Narozen 12. 4. 1899 v Českých Budějovicích, zemřel 9. 11. 1962 v Praze. Práce v oboru knihovnictví.
Źivotopis Narodil se 12. dubna 1899 v Českých Budějovicích, kde byl jeho otec strojvůdcem na dráze. Od školního roku 1910/11 studoval na Jirsíkově gymnáziu, kde v červnu 1919 maturoval. Po maturitě pracoval jako knihovník. Ve školním roce 1920/21 absolvoval Státní knihovnickou školu v Praze a v červnu 1921 složil státní zkoušku knihovnickou. V roce 1925 se zúčastnil výběrového řízení na obsazení místa vedoucího městské knihovny. To vyhrál patrně díky tomu, že byl do té doby, minimálně od roku 1922, zaměstnán jako knihovník na ministerstvu zemědělství v Praze. Od dubna 1926 až do roku 1944 řídil Veřejnou městskou knihovnu v Českých Budějovicích. Dne 22. srpna 1944 byl zatčen gestapem a po výslechu převezen do Terezína. Odtud se vrátil 8. května 1945 k příbuzným do Oseka u Kněžic na Nymbursku. Poté působil jako zemský knihovnický inspektor v Praze, kde začátkem roku 1948 byl přednostou knihovnického oddělení Zemské rady osvětové, po únoru 1948 však byl zbaven funkce. V roce 1947 krátce pracoval v redakční radě časopisu Knihovna, než z ní vystoupil pro nesouhlas s některými články. Později byl pracovníkem Státní pedagogické knihovny Komenského v Praze. Sestavil (s Rudolfem Strnadem) Seznam knih Veřejné knihovny města Čes. Budějovic. Autorem knihy: Padesát let veřejné městské knihovny dra Augusta Zátky v Českých Budějovicích, 1935. Od roku 1939 pracoval ve výboru Svazu českých knihovníků, ale v březnu 1948 ho akční výbor Svazu českých knihovníků zbavil členství.
Další info URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000331.htm ]