NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Dokoupil, Vladislav, 1918-1992
Odkaz. forma Dokoupil, Ladislav, 1918-1992
Narození 1. května 1918, Prostějov (okr. Prostějov)
Úmrtí 25. března 1992, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Zemská a universitní knihovna (nyní Moravská zemská knihovna) (1945-1988)

Biografická pozn. Narozen 1. 5. 1918 v Prostějově, zemřel 25. 3. 1992 v Brně. JUDr., pracovník Univerzitní knihovny v Brně, autor soupisů prvotisků a starých tisků a dějin moravských klášterních knihoven.
Źivotopis Rodiče pracovali ve státních službách na Slovensku. V době školní docházky působil otec v župním úřadu v Košicích, po zrušení župního zřízení se rodina přestěhovala do Bratislavy, kde maturoval 1936 na reálném gymnáziu. Zapsal se na Právnickou fakultu Komenského univerzity a studia dokončil v Brně, kde od roku 1939 bydlel. Mezitím byly uzavřeny české vysoké školy. Nastoupil do manuálního zaměstnání, 19.5. 1945 do Univerzitní (dnes Moravské zemské) knihovny v Brně (UKB) a byl 1946 promován titulem JUDr. 7.2.1948 složil knihovnickou zkoušku v Tobolkových kursech na Filozofické fakultě UK a v UKB, svém celoživotním působišti, začal vytvářet samostatné oddělení rukopisů a starých tisků jejich vyčleněním z běžného fondu knihovny, jehož byl vedoucím. 1949 pracoval ve Studijní knihovně v Olomouci. Odešel do důchodu k 10.8. 1981. Pracoval však dále až do roku 1988, kdy jej postihla cévní mozková příhoda. Když 1950 došlo k sistaci klášterů, získala UKB rozhodnutím kulturní komise Státního úřadu církevního z 20.6.1950 do správy knižní fondy z klášterů v tehdejším Brněnském a Jihlavském kraji, čili 18 klášterních knihoven s přibližně 250 tisíci svazky. Třídění a svozy byly ukončeny 1953 a v UKB práce s historickými fondy spočívala na V. Dokoupilovi. Prosadil zachování klášterních knihoven v dosavadních celcích, jež většinou zůstaly v původních interiérech či byly převezeny do depozitáře v zámku Oslavany. Další snahou bylo seznamovat veřejnost s obsahem cenných knihoven prostřednictvím soupisů rukopisů, prvotisků a tisků 16. století. Kromě bibliografických soupisů zpracoval historii knihtisku v Brně a na Moravě a dějiny moravských klášterních knihoven.
Mimořádnou hodnotu mají práce vydané v edici Bibliografie a prameny k vývoji Moravy. Jeho Počátky brněnského knihtisku – prvotisky představují nejen vědecké zpracování tohoto období v knižní kultuře, ale je též přehledem Dokoupilových objevů tisků z období do 1500. Pro pokračování, Soupis brněnských tisků – staré tisky do roku 1800, excerpoval archivní materiál, doplnil historické souvislosti a sestavil precizní rejstříky. Podílel se na akcích spojených s pětistým výročím knihtisku v Brně (1986). Oženil se s Libuší rozenou Kubištovou a spolu vychovali dva syny: Vladislava a Pavla. Byl pochován 1.4.1992 na Ústředním hřbitově v Brně. Dílo: Soupisy tisků 16. století v Universitní knihovně v Brně, 1-9, 1955-77 (od sv. 5 s J.Vobrem) Soupis komenian Universitní knihovny v Brně, 1957 Soupis rukopisů knihovny augustiniánů na Starém Brně, 1957 Soupis rukopisů mikulovské dietrichsteinské knihovny, 1958 Soupis rukopisů z knihovny minoritů v Brně, františkánů v Moravské Třebové a premonstrátů v Nové Říši, 1959 Soupis rukopisů knihovny benediktinů v Rajhradě, 1966 Katalóg slovacikálnych kníh do roku 1800 Univerzitnej knižnice v Brně, Martin 1969 Soupis prvotisků z fondu Univerzitní knihovny v Brně, 1970 Neznámé brněnské prvotisky. In Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé hory, 1970, s. 63n. Dějiny moravských klášterních knihoven ve správě Universitní knihovny v Brně, 1972 Počátky brněnského knihtisku-prvotisky, 1974 Soupis brněnských tisků – staré tisky do roku 1800, 1978 500 let knihtisku v Brně 1486-1986, 1986 (s J. Kubíčkem a M. Riedlem) První tiskaři a některá příbuzná povolání v Brně v 15. století. In Knihtisk v Brně a na Moravě, 1987, s. 15n.
Literatura: J. Válka. V. D. – knihovnické dílo. Brněnský večerník z 30.3.1992 (avl) [=I. Vlčková] Za dr. V. D. Svobodné slovo z 26.3. 1992, s. 4. js [=J. Sedlák] Za V. D. Večerník Brno z 30.3.1992, s. 2. nd
Další info URLEncyklopedie dějin města Brna (JUDr. Vladislav Dokoupil)
URLVzpomínka na Vladislava Dokoupila - článek (DUHA)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000354.htm ]