NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Gintl, Zdeněk, 1878-1936
Církevní jméno Justus, 1878-1936
Grygar, Zdeněk, 1878-1936
Narození 13. října 1878, Hořovice (okr. Beroun)
Úmrtí 25. dubna 1936, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední knihovna hlavního města Prahy (nyní Městská knihovna v Praze) (1921-1936)

Biografická pozn. Narozen 13.10.1878 v Hořovicích, zemřel 25.4.1936 v Praze. Knihovník, bibliograf, historická a knihovnická literatura, divadelní hry, překlady z němčiny, angličtiny a francouzštiny. Historik svobodného zednářství a obrozeneckých kněží.
Źivotopis Narodil se 13. října 1878 v Hořovicích do rodiny advokáta. Vystudoval reálku v Praze v Ječné ulici (1891), studium techniky nedokončil. Nejprve pracoval od r. 1905 jako úředník referátu hl. města Prahy. Od r. 1921 pracoval v Městské knihovně v Praze a zasloužil se o budování jejích knižních fondů. Po absolvování Státní knihovnické školy ve školním roce 1922/23 působil jako bibliograf a od r. 1923 jako první přednosta literárního oddělení. Organizoval výběr a nákup knih, cestoval po evropských zemích, sbíral a katalogizoval bibliofilské tisky. V r. 1929 sestavil autorský katalog Městské knihovny pod názvem Seznam české beletrie původní i přeložené, k němuž byly v l. 1932, 1935 a 1938 vydány doplňky, dále pak soupis životopisů a personálních monografií Postavy a osobnosti (1936) ad. Měl výtečnou paměť. Byl zakládajícím členem Knihovědné společnosti. Věnoval se literární činnosti, cestování a hudbě, hrál výborně na cello. Účastnil se hnutí svobodných zednářů. Překládal především divadelní hry. Psal popularizační práce o českém osvícenství, básně a prózu parodického a humoristického zaměření. V knihovně pracoval patrně až do své předčasné smrti, k níž došlo 25. dubna 1936 v Praze. Další zdroje: THON, Jan. O městské knihovně, knihách a také lidech: Vzpomínky a jubilejní úvahy o městské knihovně pražské v letech 1918-1938. Praha: Obec pražská, 1938. s. 102-103.
Další info URLWikipedie(Zdeněk Gintl)
URLMěstská knihovna v zrcadle století
URLRegionální databáze SVK v Kladně
URLBiografický slovník ČZ (Gintl Zdeněk)
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000370.htm ]