NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Burgetová, Jarmila, 1931-2016
Církevní jméno Macáková, Jarmila, 1931-2016
Odkaz. forma Burgetová-Macáková, Jarmila, 1931-2016
Macáková-Burgetová, Jarmila, 1931-2016
JB, 1931-2016
Narození 3. července 1931, Sušice (okr. Klatovy)
Úmrtí 13. ledna 2016, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo školství a kultury (1952, 1963-1966)
Prešov (Slovensko) - Krajská knihovna v Prešově (1953-1955)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1956-1963, 1966-1970)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Psychologického ústavu ČSAV (1972-1976)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Základní knihovna ČSAV (nyní Knihovna Akademie věd ČR) (1976-)

Biografická pozn. Narozena 3. 7. 1931 v Sušici, zemřela 13. 1. 2016 v Praze. PhDr., knihovnice, literatura z oboru.
Źivotopis Narodila se 3. července 1931 v Sušici do rodiny gymnaziálního profesora Macáka. V roce 1936 se rodina přestěhovala do Berouna a Jarmila zde začala v roce 1942 docházet na gymnázium. V gymnaziální docházce pokračovala v Karlových Varech od kvarty a maturovala na gymnáziu v Kralupech nad Vltavou. V letech 1950 až 1952 absolvovala dvouleté studium knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, po povýšení oboru na pětileté studium zbývající roky vystudovala dálkově. V roce 1961 napsala rozsáhlou diplomovou práci Doplňování knihovních fondů vesnických knihoven v českých krajích a v r. 1967 získala doktorát filozofie. Krátce byla zaměstnána v Pražské informační službě a na MŠK v knihovnickém oddělení a pak odešla se svým manželem na Slovensko, kde pracovala v letech 1953 až 1955 jako vedoucí metodického oddělení v Krajské lidové knihovně v Prešově. Její působení na Slovensku bylo oceněno na krajské i celostátní úrovni. Po návratu do Prahy v roce 1956 působila od srpna 1956 v Národní a universitní knihovně v Ústředním vědecko-metodickém kabinetu knihovnictví. Zpočátku byla vedena v Národní knihovně, protože byla zařazena do úseku pro lidové knihovny, po sloučení s úsekem pro vědecké knihovny od května 1957 v Universitní knihovně. Měla zda na starost problematiku doplňování fondů a ve funkci ústředního metodika jí byl přidělen Liberecký kraj. Z té doby pochází příručka Doplňujeme knižní fondy vesnických knihoven (1962), která řeší problematiku po linii nákupu i po linii pomoci větších knihoven menším knihovnám. V červnu 1963 byla převedena na Ministerstvo školství a kultury, aby vykonávala funkci ústředního osvětového inspektora v odboru osvěty a státní propagace. Do Státní knihovny ČSSR se vrátila v říjnu 1966 a dostala funkci hlavního knihovníka.
V březnu 1967 byla jmenována vedoucí odboru Československé mezinárodní výměny a nákupu publikací ve Státní knihovny ČSR. Z politických důvodů byla v září 1970 zproštěna funkce vedoucí odboru. Koncem listopadu 1970 dostala ve Státní knihovně ČSR výpověď, důvodem bylo její chování na kongresech IFLA. Ve výpovědi se psalo, že jako tajemnice ÚV SČK se podílela na formulaci resolucí, které byly v rozporu se zájmy československé společnosti, a na mezinárodním fóru ve Frankfurtu a Kodani vystupovala tak, že poškodila zájmy našeho státu a dotkla se velmi nepříznivě spřátelených zemí. Téměř dva roky nemohla získat stálé zaměstnání. Neodmítla proto ani krátkodobé místo brigádnice v knihovně Institutu řízení v Praze a zařazovala zde katalogizační lístky do katalogu. Až v r. 1972 se dostala na místo knihovnice Psychologického ústavu ČSAV a od té doby v Akademii věd nepřetržitě pracovala. Trvale působila v Základní knihovně ČSAV, pracovala jako řadová metodička, poté vedoucí metodického odd., naposledy jako poradkyně ředitelky v odboru pro výzkum a vývoj, jako tajemnice Rady KNAV. Téměř dvacet let redigovala zpravodaj Informace Knihovny AV ČSR, pravidelně přispívala do Čtenáře, Bulletinu SKIP a dalších odborných periodik, včetně zahraničních. Pro dobré jazykové znalosti se uplatňovala v mezinárodních kontaktech. Aktivně působila např. v Mezinárodní asociaci bibliologie – A. I. B., v jejímž rámci vystupovala na řadě kolokvií, byla členkou stálé komise IFLA pro veřejné knihovny a také zahraniční členkou Sdružení rakouských knihovnic a knihovníků (VÖB), které její mezinárodní aktivity ocenilo v r. 1998 udělením stříbrné medaile dr. Josefa Bicka.
Angažovala se při zakládání SKIP v r. 1968, byla tajemnicí přípravného výboru a na ustavujícím sjezdu byla zvolena členkou předsednictva. Po rozpuštění Svazu se spolu s pokladníkem postarala o to, že jmění SKIP bylo převedeno na konto Sdružení přátel dětské vesničky. Archiv SKIP byl uchován a uložen na zámku v Bečvárech. Aktivně se zapojila do znovuobnovení SKIP hned v r. 1989 a na ustavujícím sjezdu v dubnu 1990 byla zvolena předsedkyní. V této funkci byla potvrzena i na sjezdech v letech 1992 a 1995. Její zásluhou SKIP rozvíjel rozsáhlou mezinárodní spolupráci a udržoval intenzívní kontakty s mnoha zahraničními knihovnickými spolky. nd
Medaile a ocenění Stříbrná medaile dr. Josefa Bicka (1998)
Cena českých knihovníků (2001)
Medaile Z. V. Tobolky (2001)
Pražská knihovnice (2009)
Čestná medaile Za zásluhy o Akademii věd ČR (2011)
Další info URLSKIP (Jarmila Burgetová)
URLZa paní doktorkou Jarmilou Burgetovou (Bulletin SKIP, 2016, č . 1)
URLPhDr. Jarmila Burgetová (3. 7. 1931 -14. 1. 2016): místo nekrologu. Knihovna plus, 2016, 12(1)
URLRICHTER, Vít. PhDr. Jarmila Burgetová - dvě setkání na cestě ke SKIPu. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti
URLBROŽEK, Aleš, KURKA, Ladislav a LAVALLÉE, Monika. Tři vzpomínky na Dr. Burgetovou. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti, 2016, 20(3)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000373.htm ]