NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Burgetová, Jarmila, 1931-2016
Církevní jméno Macáková, Jarmila, 1931-2016
Odkaz. forma Burgetová-Macáková, Jarmila, 1931-2016
Macáková-Burgetová, Jarmila, 1931-2016
JB, 1931-2016
Narození 3. července 1931, Sušice (okr. Klatovy)
Úmrtí 13. ledna 2016, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Prešov (Slovensko) - Krajská knihovna v Prešově (1953-1955)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1957-1970)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Psychologického ústavu ČSAV (1972-1976)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Základní knihovna ČSAV (nyní Knihovna Akademie věd ČR) (1976-)

Biografická pozn. Narozena 3. 7. 1931 v Sušici, zemřela 13. 1. 2016 v Praze. PhDr., knihovnice, literatura z oboru.
Źivotopis Narodila se 3. července 1931 v Sušici do rodiny gymnaziálního profesora. V roce 1936 se rodina přestěhovala do Berouna, kde začala v roce 1942 docházet na gymnázium. V gymnaziální docházce pokračovala v Karlových Varech od kvarty a maturovala na gymnáziu v Kralupech nad Vltavou. V letech 1950 až 1952 absolvovala dvouleté studium knihovnictví na FF UK, po povýšení oboru na pětileté studium zbývající roky vystudovala dálkově a v r. 1967 získala doktorát filozofie. Krátce pracovala v Pražské informační službě a na MŠK v knihovnickém oddělení a pak odešla se svým manželem na Slovensko, kde pracovala v letech 1953-1955 jako vedoucí metodického oddělení v Krajské lidové knihovně v Prešově. Její působení na Slovensku bylo oceněno na krajské i celostátní úrovni. Po návratu do Prahy v roce 1957 působila v Ústředním vědecko-metodickém kabinetu knihovnictví ve Státní knihovně ČSR. Měla zda na starost problematiku doplňování fondů a ve funkci ústředního metodika jí byl přidělen Liberecký kraj. Z té doby pochází příručka Doplňujeme knižní fondy vesnických knihoven (1962), která řeší problematiku po linii nákupu i po linii pomoci větších knihoven menším knihovnám. Počátkem roku 1968 byla jmenována vedoucí Ústředí mezinárodní výměny publikací Státní knihovny ČSR. Z politických důvodů dostala v září 1970 ve Státní knihovně ČSR výpověď a téměř dva roky nemohla získat stálé zaměstnání. Neodmítla tedy ani krátkodobé místo brigádnice v knihovně Institutu řízení v Praze a zařazovala zde katalogizačních lístků do katalogu. Až v r. 1972 se dostala na místo knihovnice Psychologického ústavu ČSAV a od té doby v Akademii věd nepřetržitě pracovala.
Trvale působila v Základní knihovně ČSAV, pracovala jako řadová metodička, poté vedoucí metodického odd., naposledy jako poradkyně ředitelky v odboru pro výzkum a vývoj, jako tajemnice Rady KNAV. Téměř dvacet let redigovala zpravodaj Informace Knihovny AV ČSR, pravidelně přispívala do Čtenáře, Bulletinu SKIP a dalších odborných periodik, včetně zahraničních. Pro dobré jazykové znalosti se uplatňovala v mezinárodních kontaktech. Aktivně působila např. v Mezinárodní asociaci bibliologie – A. I. B., v jejímž rámci vystupovala na řadě kolokvií, byla členkou stálé komise IFLA pro veřejné knihovny a také zahraniční členkou Sdružení rakouských knihovnic a knihovníků (VÖB), které její mezinárodní aktivity ocenilo v r. 1998 udělením stříbrné medaile dr. Josefa Bicka. Angažovala se při zakládání SKIP v r. 1968, byla tajemnicí přípravného výboru a na ustavujícím sjezdu byla zvolena členkou předsednictva. Po rozpuštění Svazu se spolu s pokladníkem postarala o to, že jmění SKIP bylo převedeno na konto Sdružení přátel dětské vesničky. Archiv SKIP byl uchován a uložen na zámku v Bečvárech. Aktivně se zapojila do znovuobnovení SKIP hned v r. 1989 a na ustavujícím sjezdu v dubnu 1990 byla zvolena předsedkyní. V této funkci byla potvrzena i na sjezdech v letech 1992 a 1995. Její zásluhou SKIP rozvíjel rozsáhlou mezinárodní spolupráci a udržoval intenzívní kontakty s mnoha zahraničními knihovnickými spolky. V r. 2001 jí SKIP udělil Cenu českých knihovníků. nd
Medaile a ocenění Stříbrná medaile dr. Josefa Bicka (1998)
Cena českých knihovníků (2001)
Medaile Z. V. Tobolky (2001)
Pražská knihovnice (2009)
Čestná medaile Za zásluhy o Akademii věd ČR (2011)
Další info URLSKIP (Jarmila Burgetová)
URLZa paní doktorkou Jarmilou Burgetovou (Bulletin SKIP, 2016, č . 1)
URLPhDr. Jarmila Burgetová (3. 7. 1931 -14. 1. 2016): místo nekrologu. Knihovna plus, 2016, 12(1)
URLRICHTER, Vít. PhDr. Jarmila Burgetová - dvě setkání na cestě ke SKIPu. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti
URLBROŽEK, Aleš, KURKA, Ladislav a LAVALLÉE, Monika. Tři vzpomínky na Dr. Burgetovou. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti, 2016, 20(3)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000373.htm ]