NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Nádvorník, Miroslav, 1921-1989
Narození 28. května 1921, Brno (okr. Brno-město)
Úmrtí 11. června 1989, Olomouc (okr. Olomouc)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Univerzitní knihovna v Brně (nyní Moravská zemská knihovna v Brně) (1945-1955)
Olomouc (okr. Olomouc) - Univerzitní knihovna v Olomouci (nyní Vědecká knihovna v Olomouci) (1955-1981)

Biografická pozn. Narozen 28. 5. 1921 v Brně, zemřel 11. 6. 1989 v Olomouci. Knihovník, ředitel Státní vědecké knihovny v Olomouci, práce z oboru.
Źivotopis Střední školu absolvoval v Brně. Uzavření vysokých škol mu znemožnilo další vzdělání. V r. 1948 složil na FF UK v Praze vyšší státní knihovnickou zkoušku. V září 1945 nastoupil do Univerzitní knihovny Brno, kde v odd. katalogizace pracoval do dubna 1955. Dne 1. 5. 1955 byl jmenován ředitelem Universitní, později Státní vědecké knihovny v Olomouci. Po jeho příchodu se zlepšila vnitřní činnost knihovny i její působení navenek. Byly zavedeny nové služby a další, již existující se rozšířily. Sestavil nový Knihovní řád a několik dalších interních směrnic. Jeho úsilí o prostorový rozvoj knihovny bylo úspěšné jen v oblasti skladů (půdní vestavba v hlavní budově, červený kostel a provizorní sklad). Novostavba podle projektové studie arch. L. Šlapety se nerealizovala. V letech 1955 a 1956 byly založeny dva interní časopisy určené čtenářům knihovny, z nichž zpravodaj Z knihovnické praxe, který Nádvorník redigoval, se stal periodikem knihoven Severomoravského kraje. Značné úsilí věnoval rozvoji knihoven regionu, angažoval se při zavádění střediskového systému. Jeho práce na tomto poli se zintenzívnila v 70. letech, kdy byla olomoucká knihovna se svým detašovaným ostravským pracovištěm pověřena krajskou metodickou funkcí. Za jeho vedení se rozrostla a obohatila publikační činnost knihovny. Jeho vlastní publikační činnost se rozvíjela několika směry. Stál v čele kolektivu autorů, kteří připravili prozatímní Pravidla jmenného katalogu (1959), o rok později vyšla tato pravidla upravená a redukovaná v příručce Pravidla jmenného katalogu pro střední a menší knihovny (1960). Příručka, která byla jakýmsi prováděcím předpisem k pravidlům, vyšla s názvem Příručka pro jmennou katalogizaci (1961).
Definitivní verze pravidel ve 2. dopl. a upr. vyd. Pravidla jmenného katalogu (1969) vyšla s desetiletým odstupem. Tato etapa znamenala promyšlenou a systematickou práci na pravidlech. Následovala ještě práce Jmenná katalogizace souborů tiskovin (s M. Riedlovou 1976). Byl účastníkem mezinárodní konference o zásadách jmenné katalogizace (Paříž 1961). Další Nádvorníkův zájem se týkal teorie organizace a řízení knihoven. Zobecněné praktické zkušenosti zpracoval v publikacích Kapitoly o řízení a organizaci knihoven (1969) a Řídící práce v knihovnách (1970). Část jeho publikační činnosti se týkala terminologických otázek. Přispěl k rozsáhlému dílu Slovník knihovnických termínů v šesti jazycích (1958), když předtím vydal s M. Papírníkem Rusko-český a česko-ruský knihovnický slovníček (1956). Funkci ředitele SVKOL vykonával do r. 1973, kdy přešel do funkce náměstka ředitele a vedoucího odboru bibliografie a informací. Věnoval se bibliografii, sestavoval bibliografické soupisy, byl redaktorem osmisvazkové retrospektivní bibliografie Moravika 19. století (s M. Nádvorníkovou, 1982-1986). Publikoval desítky článků v odborných knihovnických časopisech, byl členem redakčních rad sborníku Knihovna a časopisu Čtenář. Byl předsedou katalogizační sekce ÚKR, zúčastnil se práce celostátní komise pro národní a regionální bibliografii. Po odchodu do důchodu v r. 1981 spolupracoval s oborovým normalizačním střediskem pro VTEI, bibliografii a knihovnictví při ÚVTEI v Praze, byl spolupracovníkem Matice slovenské v Martině při revizi normy pro jmenný záznam.
Medaile a ocenění čestné uznání Ministerstva školství a kultury (1958)
čestné uznání ministra kultury ČSR za dlouholetou knihovnickou a kulturně politickou práci (1970)
čestné uznání Rady SmKNV v Ostravě (1971)
vzorný pracovník kultury (1972)
vyznamenání k 25. výročí osvobození (1970)
Další info URLBulletin SKIP, 2005, č. 1
URLWikipedie (Miroslav Nádvorník)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000374.htm ]