NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Nádvorníková, Marie, 1944-2017
Odkaz. forma Riedlová, Marie, 1944-2017
Narození 4. července 1944, Přerov (okr. Přerov)
Úmrtí 23. října 2017, Olomouc (okr. Olomouc)
Místo působení Olomouc (okr. Olomouc) - Státní vědecká knihovna v Olomouci (nyní Vědecká knihovna v Olomouci) (1967-1979)
Přerov (okr. Přerov) - Okresní knihovna v Přerově (nyní Městská knihovna v Přerově) (1979-1982)
Olomouc (okr. Olomouc) - Státní vědecká knihovna v Olomouci (nyní Vědecká knihovna v Olomouci) (1982-2003)

Biografická pozn. Narozena 4. 7. 1944 v Přerově, zemřela 23. 10. 2017 v Olomouci. Knihovnice, ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci, autorka bibliografických soupisů a vlastivědných prácí o severomoravském regionu.
Źivotopis Po maturitě na přerovském gymnáziu vystudovala na Fakultě osvěty a novinářství UK obor knihovnictví (1967). Po studiu nastoupila do Státní vědecké knihovny v Olomouci jako bibliograf. V r. 1973 se stala vedoucí odd. bibliografie. Sestavila řadu informačních bibliografických soupisů, hlavní důraz byl položen na regionální bibliografii zahrnující území Severomoravského kraje nebo celé Moravy. Několik let pracovala na rozsáhlé retrospektivní bibliografii Moravika 19. století (sestavováno ve spolupráci s SVK Brno), na které se podílela i redakčně (s manželem M. Nádvorníkem, 1982-1986). Publikovala články o regionální bibliografii, působila v subkomisi pro otázky národní a regionální bibliografie SK ČSR. Byla členkou autorského kolektivu metodické příručky Regionální bibliografie (1982). Po tříletém působení v Okresní knihovně v Přerově (1979-leden 1982) ve funkci náměstka ředitele pro služby se stala 1.2. 1982 ředitelkou SVK v Olomouci. Zabývala se otázkami organizace a řízení, vlivem automatizace na tyto procesy. Pod jejím vedením knihovna postupně převáděla do elektronické podoby v systému ALEPH všechny odborné agendy. Pozitivní přínosy znamenala kooperace se dvěma největšími univerzálními vědeckými knihovnami (NK, MZK Brno) v homogenním systémovém prostředí. Systémové vazby ve fungování knihoven rozebrala i v obhájené disertaci Systémy knihoven (1993). V edici Aktuality SKIP vyšla její práce Kooperační katalogizace (s L. Koudelkovou a N. Smékalovou, 1993) věnovaná problematice systémových vazeb v automatizovaných sítích knihoven.
Podporovala připojení SVKOL k projektu Moravské vlastivědné společnosti v Brně a SVK Brno - vydávání retrospektivních bibliografií jednotlivých okresů Sm kraje, sama se jako spoluautor podílela na svazku Bibliografie k vývoji Moravy a Slezska (s J. Kubíčkem, 1994). Byla hlavní redaktorkou zpravodajů Z knihovnické praxe a Knihovní obzor. Snažila se o prostorový rozvoj knihovny. Za jejího vedení knihovna dostavěla depozitář (původně proviantní sklad sovětské armády) a rekonstruovala památkový objekt v centru Olomouce, kde byly umístěny interní provozy knihovny a ředitelství. V letech 1992-1997 externě vyučovala knihovnické předměty na FF Masarykovy univerzity v Brně. Přispívala do odborných knihovnických časopisů. I po odchodu do důchodu (2003) se zúčastňovala akcí sekce pro bibliografii SDRUK ČR. nd
Medaile a ocenění Pamětní medaile Ľudovíta Vladimíra Riznera (1999)
Medaile Z. V. Tobolky (2003)
Další info URLVzpomínka na PhDr. Marii Nádvorníkovou, CSc. (Čtenář, 2017, č. 12)
URLBulletin SKIP, 2017, č. 4 (Vzpomínka na PhDr. M. Nádvorníkovou)
URLWikipedie (Marie Nádvorníková)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000375.htm ]