NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Palivec, Viktor, 1908-1989
Narození 23. prosince 1908, Příbram (okr. Příbram)
Úmrtí 30. prosince 1989, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední lékařská knihovna (nyní Národní lékařská knihovna) (1932-1945)
Beroun (okr. Beroun) - Městská knihovna Beroun (1946-1956)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1956-1971)

Biografická pozn. Narozen 23. 12. 1908 v Příbrami, zemřel 30. 12. 1989 v Praze. RNDr., knihovník a bibliograf, básník, vlastivědné práce z Příbramska a Berounska, heraldik, skautská literatura.
Źivotopis Narodil se 23. prosince 1908 v Příbrami, kde se jeho otec živil jako zahradník. Reálné gymnázium absolvoval ve svém rodišti. Po maturitě v roce 1926 strávil školní rok na Vysoké škole báňské v Příbrami. Po doplňovacích zkouškách na gymnáziu v Praze-Libni pokračoval od roku 1928 v Praze na Karlově univerzitě, kde nejprve studoval přírodní vědy, filozofii a biologii a poté obor literatura a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě UK. Titul RNDr. mu byl udělen v roce 1934. Knihovnickou kvalifikaci získal na knihovnických kurzech při FF UK v letech 1931-1932, kdy složil i knihovnickou zkoušku. Další knihovnickou zkoušku složil na Státní knihovnické škole v roce 1947, aby splnil nesmyslné přání dr. J. Pocha, předchozího berounského knihovníka. Krátce vyučoval v kurzech a na školách. Od listopadu 1932 do konce 1945 pracoval jako vedoucí knihovník Ústřední lékařské knihovny a správce archivu Lékařského domu, stál při založení Lékařského muzea. Z této činnosti vznikly některé práce z lékařského knihovnictví: Nemocniční knihovny (1940), Literární dokumentace v lékařství (1945), Z knih a o knihách (1946). V obsáhlé Lékařské bibliologii (1946) podal návod na vybudování lékařské knihovny, přehled našich i zahraničních lékařských bibliografií i seznam českých lékařských knihoven. Byl jedním z prvních, kdo zavedli do československého lékařského knihovnictví systém literární dokumentace. Jako člen mezinárodní asociace nemocničních knihovníků v Paříži referoval o organizaci československého lékařského knihovnictví. Za okupace se zúčastnil odboje i pražského povstání.
Byl členem ilegální skupiny Victoria, členem 1. revolučního Národního výboru Praha XII. Několikrát byl vyšetřován gestapem. V letech 1946 až 1956 řídil městskou lidovou (od 1.8.1951 okresní lidovou) knihovnu v Berouně. Působil zároveň jako městský kronikář, krátce jako vedoucí archivu a muzea. Vydal zde řadu bibliografických soupisů, publikaci 50 let městské knihovny v Berouně a příručku Bibliografické zkratky (1958). Z Berouna přešel v březnu 1956 do Národní knihovny v Praze. Nejdříve působil ve věcném zpracování v redakci Bibliografického katalogu – České knihy. Kromě redakčních prací se také věnoval anotování knih z oborů přírodních věd a medicíny. Zpočátku vedl oddělení současné bibliografie (po dr. Jiřím Ježkovi) a později (asi od října 1958) oddělení retrospektivní národní knižní bibliografie 19. a 20. stol. V září 1970 se uvažovalo, že by řídil Národní knihovnu místo odvolaného J. Kunce. Této funkci se ubránil kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Byl tedy jmenován prozatímním ředitelem Národní knihovny od 1. října 1970. Do důchodu odešel k 30. červnu 1971, jako pracující důchodce setrval v knihovně ještě další dva měsíce. Vydal publikaci Česká regionální bibliografie (1966), zpracovával periodické přehledy publikační činnosti pracovníků Státní knihovny ČSR. Zveřejňoval články týkající se dějin bibliografie, národní retrospektivní bibliografie, regionální bibliografie a četné recenze bibliografických prací z oboru lékařství a přírodních věd. Působil ve státních knihovnických kurzech jako vedoucí i jako lektor.
Je autorem pěti básnických sbírek, kde se výrazně projevuje motiv lásky k rodnému kraji i celé české zemi. Speciální zájem o region středních Čech, zvláště Příbramsko, Berounsko, Křivoklátsko je tématem jeho prózy – románové kroniky, pověstí pro dospělé i pro mládež i jeho prací odborných. Psal pod pseudonymem A. P. Cevil, Pv, vp., -al, Pavel Vik. Zabýval se pomocnými vědami historickými, publikoval práce z genealogie, heraldiky a antropologie. Další zdroj: Bibliogr. časopis, 1968, s. 177.
Medaile a ocenění čestný diplom barikádní hl. m. Prahy (1945)
pamětní medaile II. odboje “Za věrnost” (1951)
vyznamenání k 25. výročí osvobození (1970)
Další info URLZáznam v matrice narozených
URLObálky knih (Viktor Palivec)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000377.htm ]