NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Schram, Wilhelm, 1850-1925
Odkaz. forma Schramm, Wilhelm Karl, 1850-1925
Narození 24. dubna 1850, Opava (okr. Opava)
Úmrtí 12. prosince 1925, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Františkovo muzeum (nyní Moravské zemské muzeum) (1885-1899)
Brno (okr. Brno-město) - Zemská knihovna moravská (nyní Moravská zemská knihovna) (1899-1919)

Biografická pozn. Narozen 24.4.1850 v Opavě, zemřel 12.12.1925 v Brně. Historik, filolog, pedagog a knihovník, publikace z přírodních věd, mnemotechniky, historie a knihovnictví.
Źivotopis Gymnázium absolvoval v Brně. V r. 1869 začal studovat na filozofické fakultě vídeňské univerzity dějepis, klasickou filologii a filozofii. Působil jako vychovatel v předních vídeňských rodinách a v Oedenburgu. Od října 1875 do konce 1. pololetí 1878 působil jako suplent pro klasickou filologii na státním reálném a vyšším gymnáziu v Brně, od r. 1879 byl suplentem německého učitelského ústavu. Byl propagátorem mnemoniky (mnemotechniky), přednášel ji na více než dvou stech různých rakouských škol. 1.4. 1885 nastoupil do Františkova muzea a byl pověřen správou muzejní knihovny. Na univerzitě ve Štýrském Hradci byl promován na doktora filozofie. V r. 1895 se stal knihovníkem Františkova muzea. Když 1899 přešlo Františkovo muzeum do vlastnictví země, přešel v dosavadní funkci do městských služeb. Knihovně věnoval od počátku více pozornosti než muzejním sbírkám. Knihovna se prostorově osamostatnila od muzea. Schram se stal prvním ředitelem Zemské knihovny moravské. Usiloval o zvýšení zemské subvence a pravidelné udělování vysoké subvence státní. Pro větší rozvoj MVS se snažil o osvobození knižních zásilek od poštovného. Chtěl, aby knihovna byla ústavem pro všeobecné vzdělání všeho obyvatelstva. Proto usiloval o zřízení lidového oddělení s populárně naučnou literaturou i beletrií. Ačkoli byl německé národnosti, jeho práci pozitivně hodnotili organizátoři českého vědeckého a kulturního života na Moravě, oceňovali doplňování fondů, umístění knihovny do nového Zemského domu i její celkový rozkvět. Kladně ho hodnotil i František Pražák. Napsal o něm, že to byl ušlechtilý člověk, později se již těžko pohybující, ale čiperný stařeček, který mluvil špatnou češtinou.
V roce 1900 založil Schram v knihovně oddělení Komenského a shromáždil v něm řadu vzácných vydání děl Komenského. Obdržel četná uznání. Vytvořil moravskou instituci na úrovni doby. Staral se nejen o doplňování a zpracování fondů, ale i o informovanost veřejnosti formou katalogů a jiných soupisů, psal články, pořádal výstavy. Pronesl četné přednášky pořádané nejrůznějšími zejména brněnskými institucemi. Jeho publikační činnost tvořily spisy historické, literárně historické, umělecko-historické, vlastivědné a biografické. Od poloviny 80. let se jeho samostatné publikace týkaly moravské vlastivědy: Brünner Chronik von 1800-1850 (1885), Brünn und Umgebung (Zürich 1888), Ein Buch für jeden Brünner (5 sv. 1901-1905), Bilder aus mährischer Vergangenheit (1903), Vaterländische Denkwürdigkeiten (2 sv. 1906-1907). Záslužný je jeho rejstřík k publikacím historicko-vlastivědné sekce Hospodářské společnosti – General-Repertorium zu den Publicationen der historisch-statistischen Section von 1851 bis Ende 1888 (1889). Schram vlastnil uspořádanou sbírku asi 16 000 portrétů významných osobností, která je uložena v Archivu města Brna.
Další info URLEncyklopedie dějin města Brna (Wilhelm Schram)
URLWikipedie (Wilhelm Schram)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000380.htm ]