NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Slavíková, Věra, 1922-2006
Církevní jméno Petříková, Věra, 1922-2006
Narození 30. září 1922, Těmice (okr. Hodonín)
Úmrtí 25. května 2006, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Liberec (okr. Liberec) - Státní studijní knihovna U věže v Liberci (nyní Krajská vědecká knihovna Liberec ) (1947-1950)
Jihlava (okr. Jihlava) - Krajská lidová knihovna (nyní Městská knihovna Jihlava) (1955-1960)
Brno (okr. Brno-město) - Krajská lidová knihovna (nyní Knihovna Jiřího Mahena) (1960-1962)
Brno (okr. Brno-město) - Střední knihovnická škola (1962-1971)
Brno (okr. Brno-město) - Knihovna Jiřího Mahena (1971-1977)
Brno (okr. Brno-město) - Střední knihovnická škola (1975-1982)

Biografická pozn. Narozena 30. 9. 1922 v Těmicích u Hodonína, zemřela 25. 5. 2006 v Brně. PhDr., knihovnice, práce z oboru.
Źivotopis Po krátké praxi v Univerzitní knihovně v Praze na konci 40. let pracovala v letech 1947-1950 ve Státní studijní knihovně U věže v Liberci. Podílela se na zpracování svozu německé sudetské literatury, z něhož vznikla čtvrtmilionová sbírka sudetik, která byla zničena při pozdějším požáru. Dalšími jejími úkoly bylo kompletování edic a ročníků časopisů, jmenný a věcný popis. V r. 1955 nastoupila do funkce vedoucí metodického kabinetu v Krajské lidové knihovně v Jihlavě. V r. 1960 přešla do Krajské lidové knihovny v Brně, kde pracovala jako metodička a brzy se stala vedoucí odd. politické a společenskovědní literatury, kde působila do r. 1962. Na podzim r. 1961 začala učit na Střední knihovnické škole v Brně nejprve externě, po roce jako řádná profesorka. V roce 1962 dálkově vystudovala katedru knihovnictví, když obhájila diplomovou práci Metodická práce v knihovnictví. V květnu 1967 složila rigorózní zkoušky a obhájila rigorózní práci. Do řady učebních textů pro střední knihovnické školy vydávaných formou průzkumových verzí přispěla učebním textem Metodická práce v knihovnictví (1966), v úzkém kolektivu se podílela na zpracování průzkumové verze učebních textů pro výuku světové literatury s názvem Kapitoly z dějin světové literatury 19. a 20. století (1970). V r. 1971 se vrátila do Knihovny Jiřího Mahena v Brně, kde byla vedoucí metodicko-bibliografického odboru až do r. 1977. To byl rok převedení krajské metodiky do Státní vědecké knihovny a dr. Slavíková z funkce vedoucí odd. veřejných knihoven přispěla k vybudování nového postavení ústřední knihovny kraje.
Podporovala vytvoření sítě veřejných knihoven, která vznikla sloučením lidových knihoven s knihovnami vědeckými. Byla přesvědčena, že návaznost lidových knihoven na vědeckou knihovnu přispěje ke zkvalitňování činnosti tohoto nejrozšířenějšího typu našich knihoven. Roli lidových knihoven při uspokojování informačních a bibliografických potřeb čtenářů popsala v publikacích Informační potřeby čtenářů okresních knihoven (1973) a Zaznamenávání dotazů bibliograficko-informační služby (1974). Jsou cenné zejména rozsáhlými průzkumy, zpracovanými za spolupráce všech okresních knihoven Jihomoravského kraje. Bibliografickou tvorbu zahájila již v jihlavské knihovně, bibliografické soupisy redigovala v Knihovně Jiřího Mahena. Vtiskla jim jednotící rukopis, nebyly to jen souhrny citovaných pramenů, ale pomůcky širšího rozsahu. Zvolila koncepci průvodních textů významných odborníků daného oboru. Vztah ke krásné literatuře promítla do sestavování antologií, personálních bibliografií i do brožur typu Spisovatelé Jihomoravského kraje (1989). V následné pedagogické činnosti, kterou už neopustila, byla propagátorkou nových typů studia jako bylo dvouleté nástavbové studium pro informační pracovníky na středních knihovnických školách a třísemestrové pomaturitní studium pro absolventy středních knihovnických škol.nd
Medaile a ocenění čestné uznání Ministerstva kultury ČSR za zásluhy o rozvoj soutěže BVLK (1980)
Další info URLEncyklopedie dějin města Brna (Věra Slavíková)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000381.htm ]