NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Suchý, Jaroslav, 1921-2002
Narození 10. ledna 1921, Náchod (okr. Náchod)
Úmrtí 26. května 2002, Náchod (okr. Náchod)
Místo působení Náchod (okr. Náchod) - Městská knihovna Náchod (1942-1945, 1950-1983)

Biografická pozn. Narozen 10. 1. 1921 v Náchodě, zemřel 26. 5. 2002 v Náchodě. PhDr., ředitel Městské knihovny v Náchodě, redaktor, básně, divadelní a rozhlasové hry, literární práce a monografie A. Mickiewicze.
Źivotopis Narodil se 10. ledna 1921 v Plhově, dnes části Náchoda. Poprvé se stal knihovníkem Městské knihovny v Náchodě za války, když byl zakázán časopis U nás, který redigoval. Jako pomocná síla vykonával základní práce – na knihy v černých vazbách lepil lístky se signaturami a stavěl je na regál. Po osvobození studoval na FF UK filozofii a český jazyk a zároveň složil zkoušky na Tobolkových kursech, nižší v červnu 1948, vyšší v červnu 1949. Získal doktorát filozofie. Vrátil se do knihovny a od r. 1950 stál v jejím čele 33 let. Zavedl volný výběr, ke kterému čtenáři zpočátku přistupovali s nedůvěrou. Vždy ho přitahovala práce se čtenáři, kontakt s lidmi pěstoval ve čtenářských kroužcích. Večery poezie se konaly na náchodském zámku. Do kroužků anglosaské literatury zval J. Škvoreckého, se kterým ho pojilo dlouholeté přátelství. Ve studentském časopise otiskl Škvoreckého první povídku a sám se stal autentickou předlohou Jarky Mokrého ve Škvoreckého Prima sezóně. Instaloval v knihovně výstavy výtvarného umění, stýkal se s výtvarníky. Vybudoval metodický koutek na pomoc vesnickým knihovníkům, osvobozoval knihy na vesnicích ze starých skříní stojících často na chodbě, nebo skladované v bytech knihovníků. Založil tradici Náchodských knihovnických týdnů, které začínaly pod hlavičkou SKIP a potom ještě pokračovaly 8 let v organizaci náchodské knihovny. Napsal řadu odborných knihovnických článků, vtipných fejetonů a „pohádek“ z knihovnického života, které publikoval v časopise Čtenář. Je autorem příležitostných reprezentativních publikací, např. Náchod (1976) nebo Náchod – to krásné město Kostelec (1994), věnované sedmdesátinám J. Škvoreckého. Psal básně, fejetony, rozhlasová pásma.
Patřil k zakládajícím členům SKIP v r. 1968, aktivně se činnosti SKIP věnoval až do jeho zákazu v r. 1970. Zúčastnil se obnovy SKIP v r. 1990 byl členem výkonného výboru a jeho předsednictva. Jeho sjezdová vystoupení měla vždy velký ohlas.
Medaile a ocenění čestné uznání ministra školství a kultury (1965)
čestné uznání Ministerstva kultury ČSR za zásluhy o rozvoj soutěže BVLK (1980)
Cena českých knihovníků (2001)
Další info URLSKIP, Cena českých knihovníků (Jaroslav Suchý)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000384.htm ]