NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Švehla, Karel, 1911-1971
Narození 13. března 1911, Řícmanice (okr. Brno-venkov)
Úmrtí 10. dubna 1971, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Znojmo (okr. Znojmo) - Okresní knihovna ve Znojmě (nyní Městská knihovna Znojmo)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1946-)

Biografická pozn. Narozen 13.3.1911 v Řicmanicích u Brna, zemřel 10.4.1971 v Brně. PhDr., středoškolský profesor, knihovník, publikace z oboru knihovnictví a české literatury.
Źivotopis Byl nejdříve středoškolským profesorem v Mohelnici a v Moravských Budějovicích. Po osvobození v r. 1945 dokončil vysokoškolská studia doktorátem filozofie. Byl okresním inspektorem a později ředitelem okresní knihovny ve Znojmě. V dubnu 1946 nastoupil do Knihovny Národního muzea v Praze (KNM). Byl pověřen ustavením nového odd. novin a časopisů v detašovaných prostorách bývalého místodržitelského zámečku na Výstavišti v Praze, což se mu podařilo a v roce 1952 byl ustaven jeho vedoucím. Vybudoval pracoviště, které je dnes nejbohatším archívem českého periodického tisku od nejstarších dob do současnosti. Bylo to umožněno soustředěním všech fondů českých novin a časopisů ze sbírek KNM, promyšlenou akviziční politikou a soustavným zpracováním. V r. 1952 zahájil po dohodě s Národní knihovnou vydávání pravidelných dílčích soupisů Noviny a časopisy v českých krajích jako oficiální součást Bibliografického katalogu ČSR. První ročník za r. 1951 vyšel ještě v rozmnožené podobě, další již byly zařazovány jako zvláštní sešity BK ČSR. Tato část národní bibliografie se opírala o fondy KNM, Národní knihovny a současně byla konfrontována s oficiálními institucemi pro publikační činnost. Od července 1953 působil jako ředitel KNM, a to ještě v roce 1968. Odborně i organizačně náročný úkol dostala KNM v r. 1954, kdy převzala do své odborné správy historické fondy hradů a zámků v ČSR. Bylo třeba vyřešit složitou dislokaci fondů v souladu s využitím zámeckých objektů a postupně zajišťovat jejich odborné zpracování.
Za řízení Švehly otevřela KNM trvalou muzejní expozici – Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou. Švehla podporoval rozšíření muzeologické práce s knihou a rozvoj knihovědného bádání. Jeho zásluhou byla založena nová řada Sborníku Národního muzea, stal se redaktorem této řady C – literární historie. Za jeho patnáctiletého působení v této funkci zde vyšla řada zásadních knihovědných příspěvků. Přednášel knihovníkům, napsal pro ně Příručku pro pracovníky muzejních knihoven (1966). Od r. 1955 se významně podílel i na řízení Národního muzea ve funkci skupinového vedoucího pro archívy a knihovny Národního muzea i jako zástupce ředitele ústavu. Byl u vypracování zákona o jednotné soustavě knihoven. Byl dlouholetým členem bibliografické komise ÚKR. nd
Další info URLEncyklopedie dějin města Brna (Karel Švehla)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000387.htm ]