NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vančura, Dalibor, 1922-1985
Narození 13. května 1922, České Budějovice (okr. České Budějovice)
Úmrtí 2. května 1985, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Masarykův lidovýchovný ústav (později Osvětový ústav) (1949-1957)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1957-1985)

Biografická pozn. Narozen 13.5.1922 v Českých Budějovicích, zemřel 2.5.1985 v Praze. PhDr., pracovník metodického kabinetu knihovnictví při Státní knihovně. Práce v oboru metodiky knihovnictví.
Źivotopis Narodil se 13. května 1922 v Českých Budějovicích, kde byl jeho otec okresním knihovnickým inspektorem. V letech 1933 až 1941 docházel na reálné gymnázium v Českém Těšíně a Moravských Budějovicích. Po maturitě ještě docházel rok na veřejnou obchodní školu v Moravských Budějovicích. V letech 1942 až 1945 pracoval jako inkasní úředník u bratří Zikmundů v Moravských Budějovicích. V letech 1945 až 1950 studoval obor lidová výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V létě 1947 absolvoval státní knihovnický čtyřtýdenní kurz ve Znojmě. Od prosince 1949 byl zaměstnán ve Výzkumném osvětovém ústavu jako referent knihovnického výzkumu a později vedl oddělení pro práci s knihou, “zpracovával nejlepší metody a formy práce československého knihovnictví a zevšeobecňoval je pro potřeby lidových knihoven”. Zároveň od února 1955 do února 1956 navštěvoval vyšší knihovnický kurz pro absolventy vysokých škol. V roce 1956 a 1957 externě přednášel na katedře knihovnictví. V říjnu 1956 nastoupil do Ústředního vědecko-metodického kabinetu knihovnictví v Národní knihovně, v únoru 1957 se stal jeho vedoucím. V květnu 1957 byl převeden i s kabinetem do Univerzitní knihovny a od prosince 1958 vedl referát pro organizaci knihoven a soutěžení. V září 1959 školil v Ústí nad Labem střediskové knihovníky. Od února 1964 vedl oddělení vzdělávání pracujících na úseku knihovnictví a zastával funkci hlavního knihovníka. Byl hlavním tvůrcem koncepce metodické činnosti pro oblast veřejného knihovnictví.
V roce 1966 se stal vedoucím nově vytvořeného oddělení výzkumu základních otázek knihovnictví ÚVMKK. V únoru 1971 byl odvolán ředitelkou ÚVMKK V. Jirkovskou z funkce vedoucího oddělení, ale zůstal vedoucím knihovníkem a řešitelem úkolu “Výzkum společenské funkce knihoven” Výsledky daly podnět i k budování střediskového systému veřejných knihoven. Poznatky z této práce i provedené průzkumy četby v knihovnách se obrazily ve Vančurově publikační činnosti. Příručka pro vesnické knihovníky (1961) je návodně rozpracována i pro začátečníky a pomáhá jim vniknout do základů knihovnických disciplin. Výsledky výzkumů četby jsou obsaženy ve spise Jak se čte na vesnici (1969). Další práce se věnují funkci knihoven: Knihovny a čtenáři ve městech (1973) a Kapitoly z výzkumu veřejných knihoven (1982). Své poznatky zveřejňoval také v článcích v odborném tisku, aktivně se účastnil školení, seminářů, aktivů a porad jako lektor a odborný poradce. Spolupracoval s katedrou vědeckých informací a knihovnictví FF UK, na níž složil na konci roku 1972 rigoróza a předložil disertaci Čtenář - knihovník - knihovna. Byl konzultantem studentů při jejich ročníkových a diplomových pracích. Od dubna 1979 vedl vědecko-metodické oddělení sektoru výzkumu a metodiky knihovnictví. Soustavně se zajímal o vývoj knihoven na Slovensku, podporoval vzájemnou výměnu zkušeností a udržování neformálních pracovních kontaktů. Podílel se na přípravě 1. ročníku soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu (BVLK), na vypracování podmínek této soutěže. Této soutěži se věnoval v celé své profesní kariéře. 35. kolo BVLK v roce 1985 bylo jeho poslední služební cestou do českých knihoven. Zemřel náhle 2. května 1985 v Praze, rozloučení s ním proběhlo v motolském krematoriu 12. května 1985.
Medaile a ocenění Čestné uznání při příležitosti 200. výročí zveřejnění Státní knihovny ČSR (1977)
čestné uznání Ministerstva kultury ČSR za zásluhy o rozvoj soutěže BVLK (1980)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000389.htm ]