NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Wiesenberger, Ivan, 1912-1995
Narození 11. června 1912, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 24. července 1995, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Strojírenská střediska VTEI (ČKD-Elektro Potrubí-Sigma) (1950-1963)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní technická knihovna (nyní Národní technická knihovna) (1963-1965)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Katedra knihovnictví FON UK (nyní Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK) (1965-1977)

Biografická pozn. Narozen 11.6.1912 v Praze, zemřel 24.7.1995. JUDr., CSc., asistent katedry knihovnictví, publikace z oboru informatiky.
Źivotopis Již v době vysokoškolských studií se snažil o vytvoření prvních systémů VTEI v oblastech právních, sociologických, geografických a sportovních informací. K informatické činnosti se po válce vrátil. Od r. 1950 působil nepřetržitě v oblasti VTEI, nejdříve v rámci strojírenských středisek VTEI zejména v ČKD-Elektro a Potrubí-Sigma. Přispěl k budování teoretických i organizačních základů soustavy VTEI. V r. 1963 odešel jako tvůrčí pracovník do metodického kabinetu Státní technické knihovny. Odtud přešel v r. 1965 na katedru vědeckých informací a knihovnictví FF UK. Jeho cílem byly otázky komunikace odborných informací v systémech vědy, techniky a ekonomiky i vzájemné obohacování oborů knihovnictví a informatiky. Tak orientoval svou teoretickou i publikační činnosti a svou dlouholetou pedagogickou činnost na katedře. Stejně vystupoval jako spoluřešitel státních úkolů Vysokoškolská výchova knihovníků a informačních pracovníků a Informatická výchova uživatelů. Úvod do teorie a metodiky vědeckých informací obsahují jeho práce Základy informatiky (1968) a Oběhy odborných informací (1968). Na přelomu 60. a 70. let se zabýval faktografickými informacemi v publikacích Faktografické informace a způsoby jejich zpracování (1969) a Problémy faktografických informačních systémů (1971). Dvojí vydání práce Marketing a informační činnost (1969, 1971) prokázalo její potřebnost.
V r. 1970 dosáhl na FF UK titulu kandidáta filozofických věd, specializace logika. Tématem jeho disertační práce byly Problémy sdělování a zpřístupňování vědeckých informací. Dalšími příspěvky k prohloubení informatické teorie a praxe byly monografie: Analýza informačních systémů (1972), Efektivní formy odborné informační činnosti (1973), Vytváření profilů uživatelů odborných informací (1974), Význam odborných informací pro uživatele (1976) a Teorie informačních systémů (1978). V pozdějších letech se jeho zájem rozšířil o studium vazeb informatiky s kybernetikou, kosmologií a psychotronikou. Takto byl např. spoluřešitelem výzkumného úkolu Informační systém člověka a jeho souvislosti s jeho blízkým a vzdáleným okolím, který se řešil na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze. Je autorem přes 170 monografických, článkových a sborníkových pojednání uveřejněných doma i v zahraničí. Pronesl stovky přednášek v celostátních a resortních informatických kursech, seminářích a kolokviích, ale i referáty na mezinárodních kongresech, pořádaných IFKA, FID, UNESCO, ISCU-CODATA aj. I když v r. 1977 odešel formálně do důchodu, zúčastňoval se i nadále důležitých akcí Komise VTEI ČSVTS, porad týkajících se komunikací a působení VTEI nejen v ČSSR, ale i na mezinárodní úrovni, kde byl zván jako expert nebo poradce. Byl dlouholetým členem Pedagogické komise FID.nd

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000391.htm ]