NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Církevní jméno Zíbrt, Vincenc Jan, 1864-1932
Horský, E., 1864-1932
Narození 12. října 1864, Kostelec u Vorlíka (nyní Kostelec nad Vltavou) (okr. Písek)
Úmrtí 14. února 1932, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1892-1928)

Biografická pozn. Narozen 12.10.1864 v Kostelci nad Vltavou, zemřel 14.2.1932 v Praze. PhDr., profesor kulturní historie, folklorista, etnograf, publikační činnost v oboru.
Źivotopis Narodil se 12. října 1864 v Kostelci nad Vltavou, kde byl otec hostinským a řezníkem. Po maturitě na gymnáziu v Písku studoval na univerzitě v Praze historii a bohemistiku. Pod vlivem J. Gebauera se věnoval kulturní historii. V r. 1888 dosáhl doktorátu filozofie, po dalším studiu v zahraničí (Mnichov, Berlín, Krakov, Lvov, Varšava, Petrohrad) habilitoval spisem Dějiny kroje v zemích českých (1891). Byl přijat za praktikanta do knihovny Muzea království Českého. V té době se knihovna stěhovala ze stísněných prostorů na Příkopě do rozsáhlých sálů knihovny Muzea na Václavském náměstí. V dělbě práce s V. Řezníčkem připadlo na Zíbrta zpracování a správa odd. starých tisků, rukopisů, slovanských knih se Šafaříkovou knihovnou a etnografie. Roku 1903 se stal správcem knihovny Muzea království Českého, následujícího roku vedoucím bibliotekářem. Knihovnu reorganizoval místně i věcně, zavedl slovanské odd., vyčlenil rukopisné odd., archiválie přeřadil do muzejního archivu, soustředil odd. korespondencí a literárních pozůstalostí. Knihovně Muzea věnoval svou bohatou soukromou knihovnu a všechny knihy, které mu došly z titulu redaktorské činnosti i ty, které získal ze svých četných styků se zahraničními učenci, zvláště slovanskými. Univerzitní senát jmenoval Zíbrta 14. 5. 1901 mimořádným profesorem kulturní historie. Zíbrt si vymohl konání svých přednášek v čítárně knihovny. Studenti oceňovali, že používal ukázek z knihovního fondu. V r. 1892 založil spolu s L. Niederlem národopisný časopis Český lid, od r. 1895 jej redigoval sám. Uveřejnil zde velké množství národopisných příspěvků.
Už od studentských let přispíval do Časopisu Musea království českého, členem redakce se stal v r. 1899 a od r. 1905 byl samostatným redaktorem. Svou bibliografickou činnost začínal drobnějšími soupisy (Bibliografie o Palackém, Bibliografie doby Rudolfa II.) Ke 100. výročí narození P.J. Šafaříka vydal Bibliografický přehled českých národních písní (1895). Bibliografii Literatura kulturně historická a ethnografická uveřejňoval v Českém lidu v letech 1897-1913. Jeho stěžejní práce je rozsáhlá Bibliografie české historie (1900-1912). Na popud Historického spolku ji vydávala Česká akademie. Vyšlo celkem 5 dílů. Podchycený materiál dovedl do r. 1679. Chápal tuto bibliografii jako registrující. Historici ji kritizovali, že jsou v ní obsaženy i prameny s nízkou vypovídací hodnotou a není prováděn přísný výběr. Po další výtce, že na náklad obsáhlých dílů je čerpána většina fondu České akademie na vydávání knih, roztrpčený Zíbrt s vydáváním přestal a zbývající připravený materiál (dovedený do r. 1848) zničil. Ve vydávaných knižních publikacích se věnoval kulturní historii a etnografii. nd
Další info URLWikipedie (Čeněk Zíbrt)
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000392.htm ]