NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pumprla, Václav, 1937-
Narození 10. listopadu 1937, Troubky (okr. Přerov)
Místo působení Olomouc (okr. Olomouc) - Státní vědecká knihovna v Olomouci (nyní Vědecká knihovna v Olomouci) (1961-1997)

Biografická pozn. Narozen 1937. PhDr., historik a odborný knihovník, práce z oboru dějin knihy, knihovnictví a starých tisků, bibliografické práce.
Źivotopis Vystudoval historii na FF Univerzity Palackého v Olomouci (1959) a Fakultu osvěty a novinářství – obor knihovnictví (1963). Převážnou část pracovní dráhy absolvoval ve Státní vědecké knihovně v Olomouci, kde působil v letech 1961-1997. Byl vedoucím odd. ochrany fondů, odd. bibliografie a odd. zpracování fondů. Téměř 30 let se věnoval historickým fondům knihovny. Vydávání rozsáhlé edice Soupisy starých tisků ve fondech SVK v Olomouci zahájil v r. 1974 dvanáctisvazkovým kompletem bohemikálních tisků. Celá edice má přes 25 svazků, jsou v ní dále zahrnuta slovacika, krakovské a vratislavské tisky, hispanika a iberoamerikána a šestisvazkový komplet tisků z lékařství. Edici uzavřelo 6 svazků tisků z let 1501-1600. V těchto svazích popsal více než 13 000 starých tisků. Zpracoval i historické fondy regionálního muzea v publikaci Soupis starých tisků ve sbírce Okresního vlastivědného muzea ve Frýdku-Místku (1985). Kromě toho je autorem Retrospektivní bibliografie okresu Přerov (1993). V r. 1991 založil v Olomouci tradici konferencí Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Šest konferencí uspořádal se SKIP, od r. 1994 se SDRUK. Od r. 1997 pracoval v Muzeu Komenského v Přerově, kde zpracoval historické knižní fondy muzea v publikaci Soupis historických knižních fondů Muzea Komenského v Přerově (2003). I zde pořádal konference k historickým fondům. Na závěr své profesní kariéry přešel do Ústavu pro klasická studia AV ČR v Praze, kde působí jako vedoucí odd. dokumentace a výzkumu kulturního dědictví v českých zemích do r. 1800 a pracuje na převedení Knihopisu českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století do elektronické podoby.
Externě přednášel Dějiny knižní kultury na Slezské univerzitě v Opavě a dodnes působí na katedře historie UP v Olomouci.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2004)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000397.htm ]