NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Smejkal, Bohuslav, 1924-2015
Narození 11. května 1924, Olomouc-Holice (okr. Olomouc)
Úmrtí 30. července 2015, Olomouc (okr. Olomouc)
Místo působení Olomouc (okr. Olomouc) - Knihovna Obchodní a živnostenské komory v Olomouci (1945-1949)
Olomouc (okr. Olomouc) - Univerzitní knihovna v Olomouci (nyní Vědecká knihovna v Olomouci) (1949-1984)

Biografická pozn. Narozen 11. 5. 1924 v Holici u Olomouce, zemřel 30. 7. 2015 v Olomouci. Knihovník, bibliofil, kulturní pracovník. Bibliografické práce, regionální vlastivědné a historické práce.
Źivotopis Po maturitě na Slovanském gymnáziu v Olomouci (1943) byl do konce války nuceně nasazen. Poté začal studoval práva na Masarykově univerzitě v Brně, odkud byl po únoru 1948 vyloučen. Po osvobození absolvoval první státní kurs pro knihovníky v Kroměříži. V letech 1945 až 1949 pracoval jako knihovník Obchodní a živnostenské komory v Olomouci. Po zrušení této instituce fond přešel do Univerzitní, později Státní vědecké knihovny v Olomouci (SVKOL). Také oba knihovníci: O. F. Babler a B. Smejkal nastoupili do SVKOL. Smejkal zde pracoval 35 let. Kvalifikaci si zvýšil na přelomu 50. a 60. let studiem při zaměstnání organizovaným ÚVMKK v Praze. Při závěrečných zkouškách obhájil svou práci Papírny střední a severní Moravy 16. – 18. století. V SVKOL pracoval léta jako vedoucí odd. styku se čtenářem, od června 1981 do června 1984 jako náměstek ředitele. Veřejnost ho oceňovala, má zásluhy na prezentaci SVKOL. Pomáhal studentům při shromažďování pramenů. Posluchačům prvních ročníků fakult UP přednášel instruktážní přednášky. Prováděl exkurze domácích i zahraničních zájemců. Instaloval více než 1000 literárních výstavek i rozsáhlé výstavy mimo knihovnu. Nejvýznamnější byla výstava ke 400. výročí SVKOL v r. 1966 a výstava Deset století života Olomouce v literatuře v r. 1973. Rozsáhlá je jeho publikační činnost. Jeho personální bibliografie z r. 2004 podchycuje téměř 400 textů. Dvacetiletou činnost SVKOL zhodnotil v publikaci Státní vědecká knihovna v Olomouci 1945-1965 (1965). Na 400. výročí vzniku knihovny reagoval prací Státní vědecká knihovna v Olomouci 1566-1966 (1966). Vzácné tisky SVKOL představil v publikaci Z pokladů Státní vědecké knihovny v Olomouci (1966).
Významnému výročí je věnována práce Sto let české veřejné knihovny v Olomouci 1889-1989 (1989). Tematika regionu převládala v jeho dalších publikacích: Olomouc – městská památková rezervace (1986), Svatý Kopeček. Poutní chrám (1994). Dlouhá léta přispíval a v letech 1981-1984 byl vedoucím redaktorem zpravodaje Z knihovnické praxe. Četné články zveřejňoval v kulturních rubrikách Našince, Stráže lidu a Lidové demokracie. Nejpočetnější jsou příspěvky ve zpravodaji Kdy-kde-co, které mnohdy vyústily do podoby závažných seriálů, např. Cimelia Olomuciana, Současná Olomouc, Olomouc očima výtvarníků, Osobnosti Olomouce aj. Kromě toho publikoval ve Vlastivědném věstníku moravském, Zprávách KVMO a Zpravodaji VSMO. V letech 1987-1995 spolu s J. Šimůnkem redigoval Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. V Olomouci založil pobočku Spolku sdružující zájemce o krásnou knihu z celé Moravy. Má zásluhu na obnovení činnosti Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci, na ustavení Klubu přátel výtvarného umění, byl iniciátorem mnoha kulturních událostí a setkání. Důchod pro něj znamenal zintenzívnění činnosti badatelské, literární a přednáškové. V letech 1987-1998 se vrátil ke své profesi a věnoval se zpracování a pořádání knihovního fondu olomouckého arcibiskupství. nd
Medaile a ocenění Cena města Olomouce (1998)
Medaile Z. V. Tobolky (2006)
Čestný člen Spolku českých bibliofilů (1989)
čestné uznání rady KNV (1965)
Další info URLPÍSKOVÁ, Milada: Bohuslav Smejkal: ke květnovému významnému výročí jubilanta. (Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2014, 66(7/8), s. 279)
URLWikipedie (Bohuslav Smejkal)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000398.htm ]