NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Slavíčková, Věra, 1954-
Narození 25. května 1954, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Ústí nad Labem (okr. Ústí nad Labem) - Oborové informační středisko VTEI tukového průmyslu (1983-2002)
Ústí nad Labem (okr. Ústí nad Labem) - Severočeská vědecká knihovna (nyní Knihovna Ústeckého kraje) (2002-2014)

Biografická pozn. Narozena 25.5.1954 v Praze. Ing., knihovnice
Źivotopis V roce 1978 absolvovala VŠCHT v Praze, knihovnické vzdělání si doplnila třísemestrovým dálkovým pomaturitním studiem „Informační systémy“ v ÚVTEI v letech 1984 až 1986. V letech 1983 až 2002 pracovala ve Výzkumném ústavu tukového průmyslu, resp. VTX a Setuza a.s. v oborovém informačním středisku VTEI tukového průmyslu, resp. v oddělení technicko-ekonomických informací jako referent TEI a od r. 1990 jako jeho vedoucí. Zde mj. zavedla systém BIBIS, vypracovávala rešerše a abstrahovala zahraniční časopisy z oboru olejů a tuků, zpracovávala záznamy do báze ALIMIS CS. V Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem pracovala od 1. srpna 2002 jako vedoucí studoven. Zasloužila se o zavádění a využívání plnotextových databází. Zároveň řídila i bibliografické oddělení. Zpracovávala záznamy regionálních článků pro bázi ANL. Byla členem pracovní skupiny pro analytické zpracování v NK ČR. Je sestavitelem několika sborníků přednášek ze seminářů z technologie a analytiky tuků. Zpracovala řadu medailonů a bibliografií do periodika Výběr kulturních výročí, které od r. 2002 redigovala. V Severočeské vědecké knihovně pracovala do konce ledna 2014 a pak odešla do důchodu.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000402.htm ]