NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Marván, Josef, 1889-1959
Narození 17. března 1889, Jaroměř (okr. Náchod)
Úmrtí 5. května 1959, Choustníkovo Hradiště (okr. Trutnov)
Místo působení Jaroměř (okr. Náchod) - Veřejná knihovna (nyní Městská knihovna Jaroměř) (1937-1938, 1949-1959)

Biografická pozn. Narozen 17. 3. 1889 v Jaroměři, zemřel 5. 5. 1959 v Choustníkově Hradišti. Odborný učitel, vlastivědný pracovník, knihovník.
Źivotopis Narodil se 17. března 1889 v Jaroměři, kde měl jeho otec řeznictví. Vychodil obecnou a měšťanskou školu v Jaroměři (1895-1900 a 1901-1904) a jeden ročník německé měšťanské školy v Kuksu (1900-1901). Vystudoval Učitelský ústav v Jičíně (1904-1908), kde 1.7.1908 maturoval a získal učitelskou způsobilost pro obecnou (1910) a měšťanskou (1914) školu. V letech 1913-1914 studoval v Praze kurz pro učitele měšťanských škol a zároveň studoval přírodní vědy na FF UK. Aktivně se účastnil bojů první světové války na srbské, ruské a italské frontě. V Itálii se dostal do zajetí, poté se spolu s čsl. legiemi v r. 1919 vrátil do Československa. Zúčastnil se druhého odboje za nacistické okupace a bojů v květnu a červnu r. 1945. V roce 1947 a 1948 mu byla udělena tři vojenská vyznamenání – pamětní medaile. V Jaroměři působil jako učitel fyziky, chemie a přírodopisu na Měšťanské škole chlapecké (1919-1923) a jako ředitel a učitel Měšťanské školy dívčí v Jaroměři (1923-1949). 31.12.1949 odešel na odpočinek. V důchodu pak působil jako kulturní pracovník a knihovník. Od r. 1908 byl členem Pěvecké a hudební jednoty Jaromír v Jaroměři, později pracoval i jako kronikář a sbormistr Jaromíra. V r. 1919 se stal jednatelem a později předsedou Místní osvětové komise, předsedou knihovní rady, správcem okresního střediska pro výchovu filmem a diapositivem, působil v Boučkově loutkovém divadle, v Klubu českých turistů, v Sokole, ve Svazu přátel Junáků atd. Od konce září 1927 do listopadu 1938 a od 15.9.1949 do září 1951 vedl knihovnu v Jaroměři a byl jejím řadovým knihovníkem až do své smrti v r. 1959.
Od r. 1938 do r. 1939 redigoval vlastivědný časopis Pod Zvičinou. Publikoval přes třicet článků a studií o dějinách města, muzea, knihovny, památek i osvěty Jaroměře a okolí. Zasloužil o přemístění knihovny do samostatné budovy. Vydal publikaci 100 let Jaromíra pěveckého souboru ZK Juta Jaroměř 1856-1956.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000404.htm ]