NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hakenová, Jana, 1948-2008
Narození 22. ledna 1948, Bochov (okr. Karlovy Vary)
Úmrtí 22. ledna 2008, Bochov (okr. Karlovy Vary)
Místo působení Karlovy Vary (okr. Karlovy Vary) - Okresní knihovna (Krajská knihovna Karlovy Vary) (1969-1975, 1978-2008)

Biografická pozn. Narozena 22. 1. 1948 v Bochově (okr. Karlovy Vary), zemřela 22. 1. 2008 tamtéž. Ředitelka Okresní knihovny v Karlových Varech.
Źivotopis Celý její život je spjatý s knihovnami, kde pracovala kromě několika krátkých přerušení až do svého předčasného úmrtí. Pracovní kariéru začala jako účetní v zemědělském podniku a odtud po třech letech nastoupila na podzim 1969 do Okresní knihovny Karlovy Vary a jejím prvním působištěm zde byla středisková knihovna v Bochově. V roce 1971 přešla do metodického oddělení okresní knihovny, od roku 1972 byla vedoucí tohoto oddělení. Na krátkou dobu opustila Okresní knihovnu Karlovy Vary (1975 – 1978) a v roce 1978 se vrací jako vedoucí metodického oddělení a zástupkyně ředitele okresní knihovny. V roce 1981 byla jmenována ředitelkou Okresní knihovny Karlovy Vary a tuto funkci vykonávala až do roku 1991. V následujících letech pracovala jako vedoucí úseku speciálních služeb (od roku 1996 úsek regionálních služeb). Po vzniku Krajské knihovny Karlovy Vary v roce 2002 pracovala jako metodička pro okres Karlovy Vary v oddělení regionálních služeb a tuto práci vykonávala do roku 2008. Během své knihovnické kariéry se velmi významným způsobem zasloužila především o prosazení koncepce jednotného systému knihoven. Její zásluhou se podařilo dobudovat v okrese Karlovy Vary síť střediskových knihoven, zracionalizovat fungování tohoto systému a v průběhu dalších let přizpůsobit jeho strukturu novým trendům v knihovnictví. Zkušenosti z dlouholeté metodické činnosti uplatnila při tvorbě mnoha regionálních metodických materiálů, ale také např. jako členka pracovní skupiny v Národní knihovně ČR při řešení obsahu a struktury statistiky knihoven.
Publikační činnost: Hakenová, Jana: Karlovarská knihovna a Mezinárodní rok knihy. In: Lázeňský časopis, č. 5 (1972), s. 14. Hakenová, Jana: Kulturní tradice na Karlovarsku. In: Čtenář,roč. 39, č. 12 (1987), s. 389 – 391. Hakenová, Jana. Pomůcka pro knihovníky neprofesionálních knihoven [online]. Karlovy Vary: C2006, aktualizováno [cit.2008]. Dostupné z www: Kopecká, Hana: Karel Čapek na Karlovarsku / Hana Kopecká, Zora Pražská ; redigovala Jana Hakenová. Karlovy Vary: Okresní knihovna, 1990, 39 s.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000405.htm ]