NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kefer, Jan, 1906-1941
Narození 31. ledna 1906, Nový Bydžov (okr. Hradec Králové)
Úmrtí 3. prosince 1941, Flossenbürg (Německo)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1924-1941)

Biografická pozn. Narozen 31.1.1906 v Novém Bydžově, zemřel 3.12.1941 ve věznici Flossenbürg u Drážďan (Německo). PhDr., muzejní pracovník, PhDr., knihovník, muzikolog, překladatel, redaktor, významný představitel meziválečného hermetismu.
Źivotopis Narodil se 31. ledna 1906 v Novém Bydžově, kde jeho otec vlastnil pilu. Maturoval v červnu 1924 na arcibiskupském gymnáziu v Praze a absolvoval ve školním roce 1924/25 státní knihovnickou školu. Absolvoval noviciát strahovského premonstrátského kláštera, ale pak z noviciátu vystoupil a zapsal se na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, obor hudební estetika a filozofie. Studium ukončil disertační prací (na téma Problém melodie a jeho hudebně–estetické řešení) a doktorátem. Na univerzitě navštěvoval také přednášky z psychologie a biologie. Po maturitě pracoval v knihovně Národního muzea. K místu muzejního knihovníka mu dopomohl dr. Čeněk Zíbrt a také svobodný zednář dr. Josef Volf. Působil kromě toho jako nadšený skaut a stal se funkcionářem skautského hnutí. Vedl i skupinu skautů, jejímž členem byl pozdější spisovatel Václav Čtvrtek, který na Kefera s vděčností a láskou vzpomínal. V roce 1933 složil knihovnické zkoušky, byl ustanoven odborným úředníkem a v roce 1938 byl jmenován zemským muzejním komisařem. Jeho kvalifikace, jak vyplývá z jeho osobního spisu, který je uložen v archivu Národního muzea, byla vynikající, což, mimo jiné, prokazovala i jeho znalost následujících jazyků (jak je tu zaznamenáno): němčina, italština, francouzština, angličtina, latina, řečtina a arabština. V roce 1935 se oženil s Dagmar Moosovou a v roce 1936 se mu narodil syn Reginald. Věnoval se nadšeně svým zájmům – hudbě a esoterickým naukám. Byl hlavním přednášejícím československé hermetické společnosti Universalie od jejího založení a ve všech oblastech její činnosti, dlouho byl jejím sekretářem a později i předsedou.
Staral se o publikační činnost a chod společnosti, psal články a knihy, překládal z francouzštiny, zejména díla Éliphase Léviho, z latiny přeložil téměř celou třetí knihu Okultní filosofie H. C. Agrippy z Nettesheimu, sestavoval hesla pro kartičkové vydání Encyklopedie okultismu, filozofie a mytologie a dokonce byl funkcionářem malé pravicové strany, do jejíchž novin přispíval politickými články. Kromě toho byl redaktorem časopisu Logos. Vedle intenzivní činnosti organizační publikoval vlastní knihy a přednášel ve Svobodné škole věd hermetických na témata, která pokrývají téměř celý rozsah hermetismu (magie, dějiny magie, mytologie, astrologie, alchymie, atd.). Nejvýznamnějším byl jeho cyklus přednášek o teurgii. K jeho nejdůležitějším pracím patří Syntetická magie, 1935 (vycházela v sešitech celkem vyšlo 30 sešitů – nedokončeno), Theurgie, 1935, Theurgie magické evokace, 1937, Praktická astrologie aneb umění předvídání a boje proti osudu,1939, Encyklopedie zapomenutého vědění, 1940 (dva sešity, nedokončeno), Astrologická diagnostika, 1940 (jediný sešit, nedokončeno). Kefer je v období Protektorátu zatčen za své protinacistické a vlastenecké výroky a poslán do koncentračního tábora ve Flossenbürgu, kde brzy umírá. Po válce mu byla odhalena deska na domě čp. 850 v ul.Pavla Švandy ze Semčic 7 Praha 5 Smíchov. Hudební slovník tvrdí, že později odešel Jan Kefer z Národního muzea do knihovny Strahovského kláštera, kde pobyl tři roky, a odtud pak putoval do Itálie, do knihovny vatikánské.
Medaile a ocenění cena Zeyerova fondu při Československé akademii věd a umění (1924)
pamětní deska na domě, kde bydlel
Další info URLWikipedie(Jan Kefer)
URLČeský hudební slovník osob a institucí (Kefer, Jan)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000411.htm ]