NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Papírník, Miloš, 1924-2012
Narození 26. května 1924, Brno (okr. Brno-město)
Úmrtí 25. prosince 2012, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Univerzitní knihovna v Brně (nyní Moravská zemská knihovna v Brně) (1945-1970)
Slavkov u Brna (okr. Vyškov) - Technické ústředí knihoven (1970-1992)

Biografická pozn. Narozen 26. 5. 1924 v Brně, zemřel 25. 12. 2012 v Brně. PhDr., ředitel Universitní knihovny v Brně. Autor bibliografií, soupisů bibliografií a literatury, česko-ruského knihovnického slovníku a průvodce po brněnských knihovnách.
Źivotopis Již za středoškolských studií měl zájem o knihovnictví a literaturu. Po maturitě krátce působil v Univerzitní knihovně (UK) v Brně. V roce 1943 byl nuceně nasazen do zbrojního průmyslu v Adamově a do dalších továren v Líšni a v Křtinách. Po osvobození se do brněnské UK vrátil. Byl agilní mezi mladými členy Svazu českých knihovníků, za nejmladší knihovníky promluvil na valné hromadě SČK v červnu 1945. V únoru 1948 složil vyšší státní knihovnickou zkoušku. V UK Brno prošel postupně všemi pracovními úseky. Absolvoval FF Masarykovy univerzity – obor sociologie. Jeho disertační práce byla na téma Čtenářský profil Brna. V r. 1953 byl jmenován do funkce ředitele UK Brno. V r. 1958 došlo z rozhodnutí ministerstva školství a osvěty ke sloučení Univerzitní, Technické a Pedagogické knihovny ve Státní vědeckou knihovnu, do čela byl ustaven Papírník, který nadále přímo řídil i UK. V 50. letech, kdy se hledalo nové pojetí oboru a připravoval se knihovnický zákon, se podílel na zásadních koncepčních pracích a na řešení odborných otázek. Snažil se uplatnit potřeby knihovny, usiloval o výstavbu účelové budovy a získání odlehčovacího depozitáře. V roce 1970 byl pro své názory z politických důvodů z funkce odvolán. Zásluhou K. Groha, který měl za úkol ustavit Technické ústředí knihoven, se podařilo vytvořit pobočku TÚK ve Slavkově u Brna, kde pak Papírník přes 20 let působil. Vybudoval agendu tiskopisů a dalších pomůcek potřebných pro činnost zejména veřejných knihoven. Užitečné praktické rady publikoval ve zpravodaji Informace TÚK. Jeho životním zájmem byla bibliografie. Přednášel ji na Střední knihovnické škole v Brně a v knihovnických kursech. Je spoluautorem úplných přehledů Knižního díla Jiřího Mahena (1959) a Knižního díla Otokara Březiny (1968).
Zapojil se do projektu retrospektivních regionálních bibliografií Moravské vlastivědné společnosti a sestavil Bibliografii okresu Znojmo (1992). Vyvíjel rozsáhlou spolupráci se zahraničím, především s představiteli německého knihovnictví. V tamějším odborném tisku uveřejnil řadu statí. SDRUK ČR vydal Německo-český a česko-německý slovník odborných výrazů z knihovnictví a informatiky (1996), jehož je spoluautorem. I po odchodu do důchodu pracoval v Moravské zemské knihovně v Brně, účastnil se odborného života. Spolupodílel se na ustavení SKIPu v r. 1968 i na jeho znovuobnovení v r. 1990. Zúčastnil se všech sjezdů SKIP v devadesátých letech, několik prvních moderoval. nd Smuteční rozloučení proběhlo 4. ledna 2013 v obřadní síni brněnského krematoria.
Medaile a ocenění čestné uznání Ministerstva školství a kultury (1958)
čestné uznání ministra školství a kultury (1965)
Medaile Z. V. Tobolky (2001)
Cena českých knihovníků (2001)
Další info URLSKIP (Miloš Papírník)
URLEncyklopedie dějin města Brna (PhDr. Miloš Papírník)
URLKnihovník Miloš Papírník

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000412.htm ]