NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Ficek, Viktor, 1902-1986
Odkaz. forma Ficek, Viktor Otto, 1902-1986
Narození 24. května 1902, Opava (okr. Opava)
Úmrtí 15. srpna 1986, Opava (okr. Opava)
Místo působení Opava (okr. Opava) - Slezská studijní knihovna (1945-1948)

Biografická pozn. Narozen 24.5.1902 v Opavě, zemřel 15.8.1986 tamtéž. PhDr., literární historik, knihovník a bibliograf, vedoucí pracovník Slezského studijního ústavu, literatura o Petru Bezručovi a dalších slezských osobnostech.
Źivotopis Absolvoval v Opavě české gymnázium (matka Němka). Během docházky do gymnázia vypomáhal v opavské lidové knihovně a absolvoval knihovnický kurz. Na Karlově univerzitě v Praze studoval češtinu a němčinu a ve školním roce 1923/24 Státní knihovnickou školu. Po skončení studií působil jako středoškolský učitel v Nové Pace (1928-1930), Trenčíně (1930-1932), Trnavě (1932-1933), Opavě, Ostravě, Valašském Meziříčí a Strážnici. Po 2. světové válce zakládal a budoval Slezskou studijní knihovnu v Opavě (1945-1948), která později splynula se Slezským studijním ústavem v jednu instituci. Od vzniku Slezského ústavu v něm působil v různých funkcích, mj. vedl oddělení pro bibliografii a dokumentaci, pro literární vědu, pro jazyk a literaturu zaměřil se především na bezručovský výzkum a literárněvědnou heuristiku. Vykonával i funkci zástupce ředitele ústavu. Angažoval se v Matici opavské a ve Společnosti Petra Bezruče, jejíž byl zakládajícím členem. K jeho významnějším pracím patří Bibliografie bibliografií slezské oblasti, 1952, Bibliografie Petra Bezruče I., II., 1953, 1958, Antonín Vašek v boji za práva lidu a za vědeckou pravdu, 1964, Slezské písně-historický vývoj textu, 1967, Biografický slovník širšího Ostravska I. – V., 1972–1983, Kapitoly o Petru Bezručovi, 1978, Jan Neruda o Slezsku, 1961. Napsal také řadu studií o jednotlivých osobnostech. I v důchodovém věku (od r. 1966) neustával v intenzívní práci, zvláště na biogramech osobností Slezska.
Další info URLStatutární město Opava (Ficek Viktor Otto)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000417.htm ]