NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Brožek, Aleš, 1952-
Odkaz. forma abr, 1952-
Narození 22. května 1952, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Ústí nad Labem (okr. Ústí nad Labem) - Oborové informační středisko VTEI tukového průmyslu (1978-1990)
Ústí nad Labem (okr. Ústí nad Labem) - Státní vědecká knihovna Maxima Gorkého (nyní Knihovna Ústeckého kraje) (1990-2017)

Biografická pozn. Narozen 22. 5. 1952. Ing., ředitel SVK Ústí nad Labem, předseda sekce pro akvizici Sdružení knihoven České republiky. Publikace z oblasti knihovnictví, díla o státních symbolech, vlajkách a znacích.
Źivotopis Narodil se 22. května 1952 v Praze do rodiny středoškolských profesorů. V letech 1967 až 1970 docházel na Střední všeobecně vzdělávací školu v Ústí nad Labem, kam se rodina přestěhovala z Teplic v roce 1960. Po maturitě šel ve šlépějích o rok staršího bratra a přihlásil se na Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze. Tu absolvoval v roce 1975 na rozdíl od bratra, který po roce studia chemie přešel studovat knihovnictví. Knihovnické vzdělání si doplnil až v letech 1978 až 1980 třísemestrovým dálkovým pomaturitním studiem Informační systémy v ÚVTEI. V letech 1992 až 1994 absolvoval postgraduální kurz Řízení veřejné knihovny organizovaný Ústavem informačních studií a knihovnictví v Praze. V letech 1978 až 1990 pracoval ve Výzkumném ústavu tukového průmyslu v oborovém informačním středisku VTEI tukového průmyslu zpočátku jako vedoucí studijního oddělení a od r. 1982 jako jeho vedoucí. Zde mj. zahájil automatizaci knihovny, zpracování rešerší pomocí databází přístupem přes ÚVTEI-ÚTZ a spolupodílel se na budování databáze ALIMIS CS. V Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem pracoval od 1. července 1990 do 31. ledna 2017 na pozici ředitele. Podílel se na vytvoření lidové části knihovny v ul. W. Churchilla, na vybudování přístavby k budově ve Velké Hradební, na zavedení nových oddělení knihovny (oddělení automatizace, Britské centrum). Byl členem Ústřední knihovnické rady, redakční rady Čtenáře a časopisu GrandBiblio, předseda sekce pro akvizici Sdružení knihoven ČR. V r. 2003 mu byla udělena Medaile Z. V. Tobolky.
I po odchodu do důchodu v r. 2017 stále aktivně působí v knihovnickém oboru, je autorem mnoha medailonků v databázi Slovník českých knihovníků, působí jako lektor seminářů zaměřených na digitální knihovny. Mezi jeho dlouhodobé zájmy patří obor vexilologie, ve kterém je uznávaným odborníkem. Publ. činnost: četné články i monografie z oblasti knihovnictví díla o státních symbolech, vlajkách a znacích, např. Přehled bází dat využitelných v knihovnách (1994 a 1997), Lexikon vlajek a znaků zemí světa (1998 a 2003), Ústecká veřejná knihovna 1945-2005 (2005), Osudy domů a obyvatel Churchillovy ulice v Ústí nad Labem (2008). V jeho bohaté bibliografii zaujímá významné místo kniha Lexikon vlajek a znaků zemí světa, která se dočkala dvou českých a jednoho německého vydání.
Medaile a ocenění Vexillon (1997)
Medaile Z. V. Tobolky (2003)
Další info URLWikipedie (Aleš Brožek)
URLMedailon ve Výběru kulturních výročí
URLPozdrav Aleši Brožkovi (Čtenář, 2017, č. 2)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000419.htm ]