NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Karasová, Jiřina, 1898-1943
Narození 19. dubna 1898, Pardubice (okr. Pardubice)
Úmrtí 9. září 1943, Lipník nad Bečvou (okr. Přerov)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1924-1943)

Biografická pozn. Narozena 19.4.1898 v Pardubicích, zemřela 9.9.1943 v Lipníku nad Bečvou. Středoškolská profesorka, knihovnice, autorka básní, dramat, operních libret, překladů z bulharštiny a srbštiny.
Źivotopis Narodila se v Pardubicích, ale od školních let žila v Praze. Vystudovala dívčí lyceum na Král. Vinohradech a dvojtřídní reálně-gymnazijní školu pokračovací při tomtéž ústavě, na němž maturovala r. 1917. Po studiích na české filozofické fakultě v Praze nabyla r. 1923 způsobilosti vyučovat latině a češtině na vyšších středních školách. Nevstoupila však do středoškolské služby, zlákalo ji knihovnictví, pro něž se odborně připravila na státní škole knihovnické ve školním roce 1922/23. R. 1923 byla přijata jako bezplatná praktikantka do knihovny Zemského muzea v Praze, r. 1924 byla jmenována asistentkou, rok po té bibliotékářkou a r. 1933 vrchní zemskou komisařkou. Pracovala v četných ženských organisacích, vzdělávacích spolcích, přednášela, byla literárně činná a napsala četné literárně historické články a referáty hlavně o literatuře jihovýchodní Evropy. Z knihovnické činnosti literární lze uvést studii „Jihoslovanská literatura ve XX. stol.", dále články „Mezi knihami". Dílo: psala poezii, literárně kritické studie, fejetony. Kromě vlastní tvorby se věnovala propagaci a překládání bulharské a jihoslovanské kultury, překládala zejména poezii Kirila Christova. Někdy používala pseudonymy Jirka Karasová, Jitka Karasová nebo Julie Karasová. Zemřela po delší nemocí 9. září 1943 v Týně u Lipníka nad Bečvou, kde byla též pochována 12. září 1943.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000428.htm ]