NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Trost, Pavel, 1907-1987
Narození 3. října 1907, Šternberk (okr. Olomouc)
Úmrtí 6. ledna 1987, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Zemská a universitní knihovna (nyní Moravská zemská knihovna) (ca 1945-)

Biografická pozn. Narozen 3.10.1907 ve Šternberku na Moravě, zemřel 6.1.1987 v Praze. PhDr., DrSc., profesor srovnávacího jazykozpytu indoevropské a baltské filologie, stati v odborném tisku.
Źivotopis Maturoval na německém klasickém gymnáziu. Srovnávací indoevropský jazykozpyt, germánskou, slovanskou a románskou filologii studoval na FF v Brně i v Praze. Doktorát filozofie získal v r. 1934 na pražské německé univerzitě. V letech 1937-1938 absolvoval studijní pobyt v Litvě. Za války byl nuceně nasazen, před osvobozením z rasových důvodů vězněn. Po válce působil jako odborný pracovník v Zemské a univerzitní knihovně v Brně. Zároveň byl lektorem němčiny na brněnské univerzitě. Na Palackého univerzitě v Olomouci přednášel v letech 1948-1956 obecnou jazykovědu a germánskou filologii. V r. 1961 zde habilitoval. V r. 1956 odešel na FF UK, kde jeho specializací byl srovnávací indoevropský jazykozpyt a baltská filologie. Externě působil i na univerzitách ve Vídni a v Göttingen. Jeho odbornost přesahovala do dějin lingvistiky a filozofie jazyka, studoval interakci češtiny a němčiny v různých vývojových obdobích. Jako jeden z mála evropských jazykovědců se zabýval jidiš. Filologická studia ho přiváděla i k obecnějším tématům kulturněhistorického a literárněhistorického charakteru. Byl uznávaný polemik. Titul DrSc. získal v r. 1986. Jeho bibliografie obsahuje mnoho set prací nevelkého rozsahu, ale zásadního významu. Časopisecky publikoval od r. 1932 v českých, německých a rakouských odborných časopisech a sbornících. Objevné byly jeho práce o baltskoslovanských jazykových vztazích a pražském argotu. Nikdy neusiloval o knižní zveřejnění svých prací. Knižní soubor jeho prací vyšel až posmrtně pod názvem Studie o jazycích a literatuře (1995). Jeho manželkou byla spisovatelka H. Šmahelová. nd
Další info URLWikipedie (Pavel Trost)
URLSlovník české literatury po roce 1945 (Pavel Trost)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000431.htm ]