NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vinárek, Josef, 1920-2008
Narození 17. prosince 1920, Chlebičov (okr. Opava)
Úmrtí 9. července 2008
Místo působení Litovel (okr. Olomouc) - Městská knihovna (1941-1945)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo informací (1948-)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSSR (nyní Národní knihovna ČR) (1962 - 1970)

Biografická pozn. Narozen 17. 12. 1920 v Chlebičově ve Slezsku, zemřel 9. 7. 2008. PhDr., odborný učitel, ředitel Státní knihovny, redaktor regionálního tisku na Litovelsku, spis z oboru knihovnictví, autor hádankářských publikací.
Źivotopis Narodil se v rodině zedníka. Střední školu studoval v Opavě, po okupaci Opavska ji dokončil v Kroměříži. Pracoval jako dělník v Ostravě, jako učitel působil na různých místech Moravy. Po absolvování státního knihovnického kursu se stal v roce 1942 vedoucím Městské knihovny v Litovli. V r. 1945 byl jmenován okresním knihovnickým inspektorem v litovelském okrese. Na přihlášce do Svazu českých knihovníků uvedl v červnu 1946, že je i redaktorem Litovelského kraje a hádankářského měsíčníku Bystřina, hraje ochotnické divadlo, dopisuje do Práce pod šifrou Jovin a -jv-, redigoval Památník Javoříčska. V dubnu 1948 byl přeložen do knihovnického oddělení publikačního odboru Ministerstva informací. Zpočátku byl na pozici referenta. V roce 1961 byl vedoucím oddělení osvětových zařízení a knihoven Ministerstva školství a kultury. V době činnosti na ministerstvu vystudoval v letech 1949 až 1951 na pedagogické fakultě UK obor knihovnictví (závěrečnou státní zkoušku knihovnickou složil s vyznamenáním stejně jako VUML při MV KSČ v Praze v letech 1953 až 1956). Ještě v době působení na ministerstvu začal studovat obor vzdělávání dospělých na fakultě osvěty a novinářství UK. V r. 1966 byl prvním knihovníkem, který na katedře knihovnictví obhájil titul PhDr. Disertaci podal na téma Úloha knihoven v procesu vědeckotechnické revoluce v USA. Souviselo to s jeho půlroční stipendijní cestou UNESCO, kterou podnikl od ledna 1965. Poté v rámci cesty pobýval kratší dobu také v Kanadě, Velké Británii a Francii. S účinností od 1. dubna 1962 byl jmenován ředitelem Státní knihovny ČSSR. Zdůrazňoval nutnost zahájení výstavby automatizovaných knihovnických systémů.
Pro technologické podklady získal dr. Pfluga ze SRN, tehdejšího předsedu komise IFLA pro automatizaci knihoven. Plány s komentářem ve čtyřech jazycích byly připraveny k posouzení mezinárodními odborníky v rámci konference chystané ve spolupráci s UNESCO na r. 1970. Vinárek vždy podporoval kontakty se světem. Prosazoval výstavbu nové budovy SK, její umístění bylo vybráno na Těšnově. Ve spolupráci s vydavatelstvím ČTK založil edici faksimilií Cimelia Bohemica. Postupně vyšlo 15 faksimilií, mezi nimi i Kodex Vyšehradský. Jeho publikace Knihovny v USA (1968), kterou napsal s A. Těšitelem, se nedostala do knihkupectví. Publikoval několik set článků a statí v odborném tisku, a to i v zahraničí. Stál u zrodu časopisu Čtenář, je autorem názvu tohoto časopisu a byl jeho prvním vedoucím redaktorem (1949-březen 1951). Byl členem redakční rady Knihovníka, kde psal o perspektivách rozvoje SK ČSSR a celého čsl. knihovnictví. O problémech čsl. knihovnictví přednášel na mnoha konferencích a univerzitách. Vedl čsl. delegaci na řadě zasedání IFLA (Sofia, Haag, Toronto, Kodaň). Byl předsedou přípravného výboru SKIP v r. 1968. Od roku 1961 byl místopředsedou Ústřední knihovnické rady. V r. 1968 protestoval u IFLA proti okupaci Klementina sovětskými vojsky. V srpnu 1970 byl zbaven funkce ředitele SK ČSR. Nebylo mu umožněno pracovat v SK ČSR ani jinde v knihovnictví. Nabízené převedení do státní památkové péče odmítl. V letech 1970-1990 byl externím redaktorem časopisu Hádanka a křížovka. Vytvořil přes 3000 hádanek a asi 2500 křížovek. V roce 1990 byl rehabilitován. nd
Medaile a ocenění čestné uznání Ministerstva školství a kultury za dlouholetou a úspěšnou kulturní a osvětovou činnost (1965)
čestné uznání ministra školství a kultury (1965)
čestný odznak SČSP I. stupně (1967)
Další info URLBulletin SKIP, 2001, č. 1
URLKnihovna, 2009, č. 1, s. 101 - 103

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000432.htm ]