NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vlach, Jaroslav, 1913-1995
Narození 30. září 1913, Žarošice (okr. Hodonín)
Úmrtí 20. června 1995, Šternberk (okr. Olomouc)
Místo působení Žarošice (okr. Hodonín) - Obecní knihovna v Žarošicích (nyní Knihovna obce Žarošice) (1938-1946)
Brno (okr. Brno-město) - Zemská a universitní knihovna (nyní Moravská zemská knihovna) (1945-1947)
Olomouc (okr. Olomouc) - Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci (1947-)

Biografická pozn. Narozen 30. 9. 1913 v Žarošicích u Kyjova, zemřel 20. 6. 1995 ve Šternberku. Knihovník, vlastivědný pracovník, publikace o severní Moravě a Hané, historický místopis Moravy a Slezska.
Źivotopis Narodil se 30. září 1913 v Žarošicích, kde se jeho otec živil jako pokrývač. Vyučil se typografem v Židlochovicích (1927-1931) a s menšími přestávkami zde pracoval až do r. 1940. V Brně navštěvoval pokračovací školu pro typografy. V letech 1938-1946 působil jako obecní knihovník v Žarošicích. Po válce nastoupil do brněnské Zemské a univerzitní knihovny jako zřízenec. V r. 1947 přešel na místo knihovníka obnovené Univerzity Palackého v Olomouci. Začal zde budovat knihovnu Slovanského semináře, kde se evidovaly svazky z oborů bohemistika, rusistika, polonistika a jihoslavistika. Od r. 1954 působil v Knihovním středisku UP. Zde se soustřeďovala odborná knižní produkce pro FF UP a přírodovědeckou fak. (celkem 37 ústavních a katedrových knihoven), Vlach dbal na pružnou komunikaci a plynulou distribuci knih mezi všemi těmito subjekty. Rozesílal také všechny fakultní sborníky do mnoha zemí světa. Významné jsou jeho bibliografické soupisy: Bibliografie okresu Uherské Hradiště (1982), Bibliografie okresu Hodonín (1985), Bibliografie okresu Gottwaldov (1987). S J. Kubíčkem sestavil Bibliografii historicko-vlastivědné literatury k období let 1848-1960, která byla uveřejněna v Historickém místopisu Moravy a Slezska (sv. 2, 1968). V lístkové podobě zpracoval biobibliografické kartotéky J.A. Komenského (pro Muzeum v Uherském Hradišti) a B. Němcové (pro muzeum v České Skalici). V monografiích, ve sbornících, časopisech a novinách publikoval na 500 prací z oblasti vlastivědy, historie, národopisu, rodopisu, školství, kulturní historie. V letech 1943 až 1945 psal do Moravských novin. Od r. 1946 spolupracoval s časopisem Malovaný kraj. Většina prací se týká Hodonínska a jeho rodné obce Žarošic. Má zásluhu na tom, že Žarošice jsou pojmem ve vlastivědné práci.
Organizoval akce typu vlastivědných dnů (každoroční Vlastivědné Žarošice), založil Vlastivědný památník, vydával vlastivědný Zpravodaj. Vydal Materiály k vývoji průmyslu, obchodu, živností a řemesel v letech 1654-1948 v Žarošicích (1976). Byl spoluautorem a tajemníkem redakce publikace Žarošice – minulost a současnost vesnice v oblasti Ždánického lesa (1986). V rukopise zůstaly Dějiny žarošických gruntů a chalup a jejich majitelé v letech 1850-1950. V r. 1950 založil sborník Dopisy od Hradské cesty, který od r. 1958 nesl název Od Hradské cesty. Tyto sborníky redigoval přes 20 let. Angažoval se v divadelnictví, nejprve jako divadelní ochotník – herec a režisér, později historik žarošického divadelnictví. Shromažďoval památky a archivní prameny, zveřejnil knižní práce Ochotnické divadlo, hudba a zpěv v Žarošicích (1977), společně se slavkovským J. Vlachem Kulturní život ve Slavkově u Brna v letech 1867-1986 (1987) a studii Divadelní opony a sály v Žarošicích a okolí (1989). Jeho práce přesahovaly lokální význam. Celý život se věnoval turistice, byl turistický funkcionář a instruktor, členem Klubu českých turistů se stal v r. 1936. Byl autorem několika turistických průvodců (Nízký Jeseník, Slovácko a Haná, Uherskobrodsko, Z Hané do hor a lesů, Oderské vrchy). Do průvodců psal i kapitoly o krajové krásné literatuře. V letech 1978-1983 uveřejnil v olomoucké Stráži lidu na 150 historicko-vlastivědných článků pod názvem Tipy na výlet. Jeho vztah k turistice se projevil i na UP. Založil oddíl ZJ Slavia, jehož členové pod jeho vedením značkovali cesty. Organizoval literární exkurze bohemistů do Čech, na Moravu a na Slovensko. Značení cest se věnoval s manželkou 45 let.
Byl členem Moravského kola spisovatelů v Brně, Národopisné společnosti ČSAV v Praze, Vlastivědného spolku muzejního v Olomouci. nd
Další info URLDatabáze českého amatérského divadla (Jaroslav Vlach)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000433.htm ]