NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hrazdil, Aleš, 1948-
Narození 13. srpna 1948, Ostrava (okr. Ostrava-město)
Místo působení Ostrava (okr. Ostrava-město) - Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (1973-2012)

Biografická pozn. Narozen 13.8.1948 v Ostravě, knihovník, člen rady pro katalogizační politiku, práce v oboru.
Źivotopis V roce 1973 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (obor knihovnictví a vědecké informace, v roce 1976 získal titul PhDr. V letech 1973-1977 pracoval jako odborný knihovník na pozici bibliograficko-informační služby ve Státní vědecké knihovně v Ostravě (od roku 2001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě). V období 1978-2012 byl vedoucím Oddělení zpracování knihovních fondů. Spolupracoval s Galerií výtvarného umění v Ostravě na katalogizaci fondu neperiodických publikací (od roku 2015).
V letech 2012-2020 spolupracoval na vytvářní záznamů pro databázi ANL v rámci programu VISK9. Jeho přednášková činnost byla bohatá - v letech 1976-1978 vyučoval jako externista na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v letech 1992-1999 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě (Ústav bohemistiky a knihovnictví). Od roku 1992-2021 zde působil jako odborný asistent. Vyučoval také v rekvalifikačních kurzech v MSVK a dalších knihovnách (1975-2013).
Byl členem odborných komisí při Souborném katalogu ČR. Publikoval v odborných knihovnických časopisech (např. Čtenář, Knihovnický zpravodaj Vysočiny apod.). Je spoluautorem publikace: PRCHALOVÁ, L. a HRAZDIL, A. Státní vědecká knihovna v Ostravě 1951-2001: sborník k jubileu. Ostrava: Státní vědecká knihovna v Ostravě, 2001. 125 s. ISBN 80-7054-094-X). Autor a lektor hesel z oblasti selekčních jazyků a sémantické redukce textu v elektronickém slovníku: TDKIV – Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (TDKIV). Praha : Národní knihovna České republiky, 2003.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000444.htm ]