NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hrazdil, Aleš, 1948-
Narození 13. srpna 1948, Ostrava (okr. Ostrava-město)
Místo působení Ostrava (okr. Ostrava-město) - Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (1973-2012)

Biografická pozn. Narozen 13.8.1948 v Ostravě, knihovník, člen rady pro katalogizační politiku, práce v oboru.
Źivotopis Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (obor knihovnictví a vědecké informace) – 1973, 1976 - rigorózní zkoušky, získán titul PhDr. V letech 1973-1977 odborný knihovník SVK Ostrava – pracovník bibliograficko-informační služby OSČ 1978 do současnosti vedoucí oddělení zpracování knihovních fondů 1976-1978 externista FF Univerzity Palackého Olomouc 1992-1999 externista FPF Slezské Univerzity Opava – Ústav bohemistiky a knihovnictví 1999 do současnosti odborný asistent FPF Slezské Univerzity Opava – Ústav bohemistiky a knihovnictví, 1979 do současnosti- členství v odborných komisích při SK ČSR a především NK ČR, 1975 do současnosti- lektor rekvalifikačních kurzů SVK-MSVK. Publikační činnost - příspívá do knihovnických periodik (Čtenář, Knihovnický zpravodaj Vysočina atp. spoluautor publikace: PRCHALOVÁ, L. a HRAZDIL, A. Státní vědecká knihovna v Ostravě 1951-2001 : sborník k jubileu. Ostrava : Státní vědecká knihovna v Ostravě, 2001. 125 s. ISBN 80-7054-094-X). Autor a lektor hesel z oblasti selekčních jazyků a sémantické redukce textu v elektronickém slovníku: TDKIV – Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003. Dostupný z WWW: http://sigma.nkp.cz/cze/ktd. Zdroj: Osobní heslo v Kdo je kdo v knihovnách ČR. In BÍLKOVÁ, S., KABÁTOVÁ, H., SHEJBALOVÁ, M. Adresář knihoven ČR. 5. rozšiř. vyd. Brno : Sdružení knihoven ČR, Moravská zemská knihovna, 2003, s.167.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000444.htm ]