NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vobr, Jaroslav, 1939-2013
Narození 25. května 1939, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 29. května 2013, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Státní vědecká knihovna v Brně (nyní Moravská zemská knihovna v Brně) (1965-2002)

Biografická pozn. Narozen 25. 5. 1939 v Praze, zemřel 29. 5. 2013 v Brně. PhDr., knihovník a knihovědec, specializace na zpracování starých tisků a rukopisů.
Źivotopis Pražský rodák prožil své mládí v Jihlavě, kde vystudoval všeobecné školy až do první maturity v r. 1956. Nastoupil na umístěnku do Městského stavebního podniku v Jihlavě. V r. 1959 odešel na stavební průmyslovku do Brna a po vojně opět na umístěnku pracoval v Podniku bytového hospodářství Brno III. V r. 1965 se přihlásil do výběrového řízení na místo knihovníka v Univerzitní knihovně na doporučení V. Dokoupila, který oceňoval jeho pozoruhodné znalosti z knihovědy a již tehdy v něm viděl svého možného nástupce. Souhlas s rozvázáním pracovního poměru získal až po prosebné žádosti ředitele M. Papírníka, který oceňoval jeho výjimečné nadání, speciální znalosti v oboru prvotisků a starých tisků a dokládal vážný zájem i tou skutečností, že se uchází o místo s nižším platem než dosud měl. Do Moravské zemské knihovny (tehdejší Státní vědecké knihovny) nastoupil 1. 6. 1965, když předtím již byl přijat do dálkového studia knihovnictví na FON UK, které ukončil v r. 1970, v r. 1971 složil rigorózní zkoušky a nabyl titul doktora filozofie.V knihovně brzy přešel do úseku bibliografie společenských věd a souběžně starých tisků. Od r. 1970 se podílel na rozsáhlé edici Soupisy tisků 16. stol. z fondů Universitní knihovny v Brně (společně s V. Dokoupilem pracoval na sv. 6-10). Jím sestavené bibliografie mají stále informační hodnotu. Byly to rozsáhlé soupisy Encyklopedie (1973), Soupis knížek lidového čtení z fondu UK v Brně (1973), Dílo Jana Amose Komenského ve fondech SVK v Brně a moravských klášterních knihoven (1992).
Pro region svého mládí sestavil přehledy Soupis jihlavských tisků českých knížek lidového čtení a populárně-naučné literatury z 18. a 19. století (Jihlava 1969) a Bibliografie okresu Jihlava (1988). U příležitosti 2. celostátní konference o bibliografii připravil v klášterní knihovně na Starém Brně výstavu Z vývoje bibliografie (1981), se stejnojmenným katalogem. V tomto roce začal pracovat v úseku rukopisů a starých tisků na plný úvazek, když V. Dokoupil se stal pracujícím důchodcem, a zaměřil se na sestavení precizního přehledu Soupis postinkunábulí (tisků z let 1501-1520) z fondů SVK v Brně (5 sv. 1985-1989). Posledním soupisovým dílem je České tisky Moravské zemské knihovny v Brně a jihomoravských klášterních knihoven z let 1501-1800 (2005), obsahující i jinojazyčná bohemika. O odborných znalostech svědčí i publikované studie: Kramářská píseň o pádu stonařovského meteoritu roku 1808 (Vlastivědný sborník Vysočiny, VS, 3, 1969), Další kramářské písně o stonařovském meteoritu (tamtéž, 6, 1988), Tiskařské určení některých raných humanistických bohemik (Strahovská knihovna, 1991), Kutnohorská bible - problém 1. a 2. vydání (Miscelanea odd. rukopisů a starých tisků NK v Praze, 10, 1993). Tvůrčí rozmach J. Vobra jako knihovědného odborníka byl přerušen mozkovou příhodou, kterou prodělal v r. 2001. I když po nemoci nastoupil, dopady nemoci na jeho zrak a schopnost psát jej přivedly k rozhodnutí požádat o odchod do důchodu k 31. 10. 2002.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2002)
Další info URLIkaros, 17, 2013, 7
URLMoravská zemská knihovna (Zemřel knihovědec PhDr. Jaroslav Vobr)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000452.htm ]