NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Viktora, Václav, 1918-1995
Narození 30. července 1918, Plzeň (okr. Plzeň-město)
Úmrtí 21. ledna 1995, Plzeň (okr. Plzeň-město)
Místo působení Plzeň (okr. Plzeň-město) - Historické muzeum (nyní Západočeské muzeum). Knihovna) (1938-1950)
Plzeň (okr. Plzeň-město) - Státní studijní knihovna (nyní Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje) (1950-1980)

Biografická pozn. Narozen 30. 7. 1918 v Plzni, zemřel 21. 1. 1995. Knihovník, zakládající člen Státní vědecké knihovny v Plzni, autor bibliografií.
Źivotopis Knihovník a odborný publicista, zakládající člen Státní vědecké knihovny v Plzni, která tehdy nesla název Státní studijní knihovna. Narodil se 30. července 1918 v Plzni. V rodišti začal navštěvovat reálné gymnázium, ale v roce 1934 přešel na obchodní akademii a na ní v roce 1938 maturoval. Dne 6. října 1938 nastoupil do knihovny Historického muzea jako asistent. První dva roky neměl nárok na plat, přesto ho to od práce v knihovně neodradilo a vytrval v ní do roku 1950. Začátkem května 1950 přešel do nově vzniklé Státní vědecké knihovny. Zde byl vedoucím oddělení katalogizace, kde se zasloužil o vybudování systematického katalogu, od roku 1962 zastával funkci vedoucího bibliografa. V této funkci převážně zpracovával bibliografické soupisy. Např. Loutkářství zvláště na Plzeňsku, 1967 Odborná francouzština : odborná francouzská terminologie, 1970 Odborná němčina : odborná německá terminologie, 1971 Odborná angličtina : odborná anglická terminologie, 1971 Josef Jungmann, 1973 Předškolní výchova : výběrová bibliografie, 1974 Seznam zahraničních časopisů z devizových oblastí plánovaných v Západočeském kraji na rok 1971-1975, 1971-1975, 5 sv. Neustále si doplňoval vzdělání studiem odborné literatury a navštěvoval odborné kurzy pro knihovníky a pracovníky VTEI. Ovládal čtyři cizí jazyky, prováděl metodickou činnost v odborných knihovnách a střediscích VTEI, odborně publikoval. Po odchodu do důchodu v únoru 1980 pokračoval ve svém povolání odborného knihovníka ve studovně knihovny na Pedagogické fakultě v Plzni. V roce 1994 vážně onemocněl a 21. ledna 1995 zemřel.
Medaile a ocenění čestné uznání KNV (1968)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000453.htm ]