NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Sedlák, Jiří, 1924-2013
Narození 16. dubna 1924, Brno (okr. Brno-město)
Úmrtí 12. prosince 2013, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Státní vědecká knihovna v Brně (nyní Moravská zemská knihovna v Brně) (1969-1986)

Biografická pozn. Narozen 16. 4. 1924 v Brně, zemřel 12. 12. 2013 v Brně. Docent, PhDr., CSc., filozof-etik, knihovník Státní pedagogické knihovny v Brně, bibliografie z oboru pedagogiky, etické práce.
Źivotopis Po maturitě na reálném gymnáziu ve Zlíně v r. 1943 byl nasazen do výroby u firmy Baťa, po válce studoval filozofii-češtinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, v r. 1950 složil rigorózní zkoušky a získal doktorát, v r. 1963 ukončil vědeckou aspiranturu. Habilitoval se v r. 1991 spisem Inocenc Arnošt Bláha jako etik. Učil na gymnáziu a vysokých školách, od r. 1951 na Vojenské akademii, odkud byl po prověrkách k 31. 10. 1969 propuštěn. Nastoupil do odboru pedagogické literatury dnešní Moravské zemské knihovny na úseku zpracování fondů, kde pracoval až do odchodu do důchodu v r. 1986. V r. 1972 byl vězněn na Borech za politickou činnost v l. 1968-1969. Po listopadu 1989 byl rehabilitován a externě učil etiku na Filozofické fakultě MU. Byl publikačně velmi činný (viz Holek Fr., Jiří Sedlák : personální bibliografie, 1994), jeho soupis obsahuje přes 600 prací. Sestavil Antologie z dějin etiky (1969, nově 1993), připravil reedici díla A. I. Bláhy, Ethika jako věda (1991) a zpracoval monografii Inocenc A. Bláha (1995). V práci knihovně publikoval bibliografie (Jan Uher, 1971), po návratu z vězení již ne pod svým jménem. V Brněnském večerníku od 27. 4. 1990 uveřejnil Zápisky politického vězně (vyšlo i knižně, 1990) a vydal sbírku Humorem k pohodě (2007). Významně se zapsal mezi badatele díla Jiřího Mahena a aktivně se zapojil do činnosti Památníku Jiřího Mahena v Brně.
Další info URLDuha, 2014, č. 1

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000457.htm ]