NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Galášová, Jana, 1953-
Narození 19. srpna 1953, Olomouc (okr. Olomouc)
Místo působení Karviná (okr. Karviná) - Okresní knihovna v Karviné (1973-1981)
Havířov (okr. Karviná) - Městská knihovna Havířov (1981-1984)
Český Těšín (okr. Karviná) - Městská knihovna v Českém Těšíně (1984-2022)

Biografická pozn. Narozena 19.8.1953 v Olomouci. Ředitelka Městské knihovny v Českém Těšíně, knihovnice, práce v oboru.
Źivotopis Absolvovala gymnázium v Havířově a nástavbové studium na Střední knihovnické škole v Brně, v letech 1994-95 studium pro vedoucí pracovníky na Slezské univerzitě v Opavě. V letech 1973-1981 pracovala v Okresní knihovně v Karviné, další tři roky pak v Městské knihovně Havířov, od roku 1984 je její profesní činnost spojena s Městskou knihovnou v Českém Těšíně, kde se stala ředitelkou v roce 1996. Pod jejím vedením se českotěšínská knihovna stala respektovanou institucí, která poskytuje knihovnické a informační služby, vytváří zázemí pro celoživotní vzdělávání, organizuje kulturní a vzdělávací akce pro dospělé, programy na podporu čtenářské gramotnosti pro děti, komunitní aktivity. Jana Galášová je autorkou řady mezinárodních projektů, zaměřených na česko-polské kulturní kontakty v oblasti popularizace literatury a regionální historie Těšínského Slezska či projektů na podporu role knihoven v celospolečenském kontextu. Stála u zrodu českotěšínské Čítárny a kavárny Avion, kterou z pověření zřizovatele provozuje městská knihovna. Je autorkou dramaturgického konceptu zaměřeného na popularizaci lokálního kulturního dědictví a podporu česko-polské vzájemnosti, např. je iniciátorkou a spoluautorkou česko-polských diskusních pořadů Bez stereotypů aneb Češi a Poláci o sobě navzájem, díky kterým přivítala kavárna Avion řadu mimořádných osobnosti kulturního a společenského života v Polsku i Česku.
Je autorkou hudebního bienále Ullmannovské slavnosti, které objevuje veřejnosti hudebního skladatele Viktora Ullmanna jako jednu z významných postav středoevropské kultury, pocházejícího z Těšína. Ullmannovské slavnosti jsou pořádány za účasti českých, polských a rakouských partnerů. Nejen Ullmann, ale řada dalších významných rodáků z Těšínského Slezska jsou předmětem odborného zájmu českotěšínské knihovny. Pod vedením Jany Galášové byla Městská knihovna Český Těšín několikrát nominována v celostátní soutěži Ministerstva kultury ČR Knihovna roku. V roce 2008 získala diplom ministra kultury v kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických služeb“. Titul Knihovna Moravskoslezského kraje získala v roce 2017 za inspirativní a systematickou komunitní činnost, promyšlenou spolupráci s paměťovými institucemi a orientaci aktivit na podporu česko-polské vzájemnosti. V roce 2019 získala Jana Galášová prestižní Cenu českých knihovníků, udělovanou Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, v roce 2020 pak titul Knihovnice Moravskoslezského kraje roku 2020, udělovanou regionálním výborem SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Za dlouholetý přínos v oblasti kultury byla Městem Český Těšín oceněna v roce 2012.
V letech 2001-2012 byla Jana Galášová předsedkyní regionálního výboru SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje, členem výkonného výboru SKIP ČR, členem regionálního výboru SKIP10. V průběhu let byla členkou ústřední hodnotící komise Ministerstva kultury soutěže Knihovna roku či hodnotící komise programu VISK. Publikuje články a stati v českém i zahraničním odborném tisku.
Medaile a ocenění Ocenění Osobnost roku 2012 města Český Těšín za dlouholetý přínos v oblasti kultury (2012)
Ocenění za dlouholetou vynikající činnost v oboru knihovnictví a za aktivní činnost ve SKIP (2010, 2016)
Cena českých knihovníků (2019)
Knihovnice roku Moravskoslezského kraje (2020)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000472.htm ]