NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vlčková, Iva, 1935-2012
Odkaz. forma Vlčková-Butulová, Iva, 1935-2012
Vlčková, Ivonka, 1935-2012
Narození 31. ledna 1935, Zborovice (okr. Kroměříž)
Úmrtí 26. ledna 2012, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Státní vědecká knihovna v Brně (nyní Moravská zemská knihovna v Brně) (1958-1991)

Biografická pozn. Narozena 31. 1. 1935 ve Zborovicích, okres Kroměříž, zemřela 26. 1. 2012 v Brně. PhDr., knihovnice a historička, kronikářka rodu Butulů, autorka článků o moravských spisovatelkách, životopisu K. Klíče a dějinách reálky v Kroměříži, též editorka pohádek M. Butuly.
Źivotopis Mládí prožila ve Střelicích u Brna, kde byl její otec farářem Československé církve husitské. Po jeho onemocnění se s rodinou odstěhovala do Kroměříže, kde v r. 1953 maturovala na gymnáziu. V roce 1958 absolvovala pětileté studium knihovnictví a češtiny na Univerzitě Karlově a obhájila diplomovou práci Zámecká knihovna v Kroměříži. V r. 1971 obhájila rigorózní práci Dějiny zámecké knihovny v Kroměříži 1669-1850. Nastoupila v r. 1958 na umístěnku do Státní vědecké knihovny (dnes Moravské zemské knihovny) v Brně na úsek věcné katalogizace, od r. 1958 byla vedoucí odd. periodik a to až do svého důchodu v r. 1991. Podílela se na vzdělávání knihovníků v kurzech organizovaných knihovnou, externě učila na Střední knihovnické škole, pro které napsala učební pomůcky o katalogizaci v knihovně.Vysokoškolská studia ukončila obhájením práce Dějiny zámecké knihovny v Kroměříži, o které publikovala studie Karel z Lichtenštejna-Kastelkornu (1624-1695) a založení zámecké knihovny v Kroměříži (Příspěvky ke starší lit. na Moravě, 3, 1968), Dějiny zámecké knihovny v Kroměříži v letech 1700-1752 (Vlastivědný věstník moravský, 22, 1970), Dr. Antonín Breitenbacher a Kroměříž (tamtéž, 23, 1971), Dějiny zámecké knihovny v Kroměříži od r. 1850 až po dnešek (tamtéž, 28, 1976). Její zájem o dějiny knihoven se projevil i v dalších článcích - Čtenářské spolky v Kroměříži (Duha, 2, 1989, č. 2), F. C. Kampelík a první česká probuzenecká knihovna v Brně (Čtenář, 1976, č. 12), Hanácký cestovatel a knihomil Sigismund Ratajský (Čtenář, 1982, č. 8-9), Brněnská léta Karla Klíče (Typografia, 1986, č. 7).
Je autorkou četných zpráv a recenzí v časopisech Duha, Čtenář, Vlastivědný věstník moravský a v deníku Svobodné slovo. Sestavila rozsáhlou Bibliografii díla Jana Skutila (2003). Po ukončení knihovnické kariéry se věnovala ediční práci, zpracování pohádkové tvorby z pozůstalosti svého otce Miroslava Butuly. Vlastním nákladem vydala jeho sbírky: Stříbrné pohádky (1993), Dobrý hastrman (1955), Vodní a lesní pohádky (2000). Rodinu také zpracovala historicky: Kronika rodu Butulů (Genealogické a heraldické informace, 1989). Z pozůstalosti Aloise Beni vytěžila studie: Prof. Alois Beňa (Studie Muzea Kroměřížska, 1992-93), Objev rukopisné sbírky moravských pověstí a pověrečných povídek v Kroměříži v roce 1992 (Vlastivědný věstník moravský, 2000), Ukázky z pověstí, pověrečných povídek a vyprávění (Sborník Státního okresního archivu v Přerově, 2002).
Další info URLDuha, 25. 10. 2010 (PhDr. Iva Vlčková jubilantkou)
URLOsobnosti MZK (PhDr. Iva Vlčková)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000473.htm ]