NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Slezáková, Helena, 1947-
Narození 7. června 1947, Havlíčkův Brod (okr. Havlíčkův Brod)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav vědecko-technických informací pro zemědělství (nyní Ústav zemědělské ekonomiky a informací) (1972-1987, 1990-2005)

Biografická pozn. Narozena 7. 6. 1947 v Havlíčkově Brodě. Ing., zemědělská inženýrka, knihovnice, práce z oboru knihovnictví a informatika.
Źivotopis Kvůli svému původu (otec byl pronásledovaný statkář) si nemohla svobodně zvolit studijní obor, studovala proto v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi na Střední zemědělské technické škole a pak fytotechnický obor na Vysoké škole zemědělské v Praze (1966–1971). Svůj původní záměr studovat cizí jazyky naplňovala studiem v Jazykové škole v Praze, kde postupně složila státní zkoušky z němčiny, angličtiny a švédštiny a kde se dále věnovala studiu francouzštiny a italštiny. Svůj zájem o humanitní obory mohla uplatnit až v Ústavu vědeckotechnických informací pro zemědělství a jeho zemědělské knihovně, kde pracovala, s výjimkou let 1988 a 1989, od r. 1972 až do svého odchodu do důchodu v r. 2005 jako vedoucí oddělení AGRIS. Knihovnické vzdělání si doplnila v l. 1972-1973 pomaturitním studiem pro informační pracovníky v Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací a v l. 1989–1990 postgraduálním studiem oboru Informační systémy a služby pro vědeckotechnický rozvoj na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studium zakončila prací Vybudování systému informací o Evropských společenstvích v Ústavu vědeckotechnických informací pro zemědělství. Začínala jako dokumentační pracovnice. V r. 1978 se stala vedoucí oddělení AGRIS a od té doby spolupracovala na tvorbě a rozvoji tohoto mezinárodního zemědělského systému. Zúčastňovala se technických konzultací AGRIS, v l. 1995–1996 vedla resortní výzkumný úkol Vypracování české verze tezauru AGROVOC jako předpoklad tvorby národního zemědělského informačního systému a zodpovídala za další aktualizace tohoto tezauru.
V letech 2000–2003 byla řešitelkou dvou projektů podporovaných MŠMT Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum a vývoj a Informační zdroje pro potravinářský výzkum a vývoj, v r. 2004 zpracovala projekt pokračování tohoto programu. V r. 1994 sestavila publikaci Zpráva o stavu informačních služeb v resortu Ministerstva zemědělství a na vysokých školách zemědělských a v r. 1997 vytvořila její aktualizovanou a doplněnou verzi pod názvem Zpráva o stavu informačních služeb ve výzkumných ústavech resortu Ministerstva zemědělství a na vybraných univerzitách a vysokých školách. V r. 2005 zpracovala pro české uživatele dvě příručky: Návod k orientaci na stránkách FAO a seznámení s portálem WAICENT a navigačním systémem WAICENT Information Finder a Práce se systémem WebSpirs. V r. 1990 a 1994 si rozšiřovala své odborné znalosti během studijních pobytů v Národní zemědělské knihovně v Beltsville v USA. V l. 1994–1999 se za Ústav zemědělských a potravinářských informací podílela spolu se Střediskem pro zemědělské informace a dokumentaci (ZADI) v Bonnu na dvoustranném mezinárodním projektu Vytvoření informačního systému založeného na internetu pro výzkum v oblasti zemědělství a životního prostředí podporovaném českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a německým Ministerstvem pro ochranu spotřebitelů, výživu a zemědělství. V r. 1999 vedla jako školitelka zmocněná Organizací spojených národů pro zemědělství a výživu (FAO) Seminář a školení AGRIS/CARIS v Tbilisi v Gruzii a v r. 2003 zahajovala v Kodani Severský seminář o zemědělské ontologii. V r. 2005 jí byla předána medaile Z. V. Tobolky za rozvoj českého knihovnictví. Je aktivní členkou pražské organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2005)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000496.htm ]