NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Uhl, Karel, 1886-1960
Církevní jméno Rajhradský, Pomněn, 1886-1960
Odkaz. forma Fr. Ct., 1886-1960
Narození 17. října 1886, Rajhrad (okr. Brno-venkov)
Úmrtí 26. srpna 1960, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Rajhrad (okr. Brno-venkov) - Městská knihovna Rajhrad (1922-1924)

Biografická pozn. Narozen 17.10.1886 v Rajhradě, zemřel 26.8.1960 tamtéž. PhDr., knihovník, kronikář, publicista, muzejní pracovník, vysokoškolský učitel.
Źivotopis Zakladatel dnešní Městské knihovny Rajhrad a v letech 1922-1924 její první knihovník. Po maturitě na gymnáziu v Brně (1908) se věnoval v letech 1910 – 1913 v Salzburku na benediktinské teologické fakultě studiu orientálních jazyků: hebrejštině, chaldejštině, arabštině a syrštině. Po ukončení první světové války studoval v letech 1921 až 1924 na LF MU v Brně a v letech 1924 až 1932 na FF MU v Brně dějepis, zeměpis, staroslověnštinu a sanskrt. Doktorátu filosofie dosáhl v roce 1933. Byl významným rajhradským kronikářem, kustodem muzea rajhradského kláštera a důvěrníkem tehdejšího okresního muzea. Velkou pozornost si zaslouží jeho zeměpisné příspěvky, v nichž se zabýval problémy topografickými (např. Topografický vývoj Velké Olomouce), dále otázkami z dějin zeměpisu (např. Vasco da Gama). Velkou pozornost věnoval cestopisům, pracím biografickým a dějinám kartografie. Velmi dobře zpracoval stať o Rajhradě v doplňcích Ottova naučného slovníku a stal se také jedním z nejlepších znalců díla cestovatele Emila Holuba. Publikoval ve Sborníku Československé zeměpisné společnosti, v denních listech a v řadě populárních časopisů. V letech 1946 – 1950 přednášel na přírodovědecké fakultě MU v Brně. Dne 20. září 1995 mu bylo uděleno Čestné občanství Rajhradu In Memoriam.
Medaile a ocenění Čestné občanství Rajhradu In Memoriam (1995)
Další info URLMěstská knihovna Rajhrad - Něco o historii knihovny
URLZáznam v indexu k matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000512.htm ]