NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Nejezchlebová, Jana, 1947-2021
Narození 12. března 1947, Třebíč (okr. Třebíč)
Úmrtí 15. prosince 2021, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Třebíč (okr. Třebíč) - Okresní knihovna Třebíč (nyní Městská knihovna v Třebíči) (1967-1979)
Brno (okr. Brno-město) - Státní vědecká knihovna v Brně (nyní Moravská zemská knihovna v Brně) (1979-)

Biografická pozn. Narozena 12. 3. 1947 v Třebíči, zemřela 15. 12. 2021. Knihovnice Moravské zemské knihovny v Brně, odborné práce z oboru metodické činnosti knihoven a informatické výchovy.
Źivotopis V roce 1966 maturovala na Střední všeobecně vzdělávací škole v Třebíči, v roce 1967 složila po dvouletém nástavbovém studiu maturitu na Střední knihovnické škole v Brně. 1973 ukončila studium na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, obor knihovnictví a vědecké informace, v letech 1993/1994 absolvovala kurz Řízení veřejné knihovny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze s tématem závěrečné práce Úloha veřejné knihovny v zajišťování svobodného přístupu k informacím. V letech 1967 – 1979 pracovala v Okresní knihovně Třebíč, od roku 1979 ve Státní vědecké knihovně v Brně, oddělení bibliograficko-informačních služeb, v letech 1982-1987 v odboru metodiky a výzkumu knihovnictví, poté jako vedoucí v oddělení výzkumu a vzdělávání. Od roku 1990 působila ve funkci vedoucí oddělení knihovnictví. Ve své práci kladla důraz na podporu celoživotního vzdělávání knihovníků, ve kterém viděla jeden z významných pilířů dalšího rozvoje knihovnické práce a východisko dalšího zkvalitňování knihovnických a informačních služeb. Jako vedoucí oddělení knihovnictví a koordinátor vzdělávacích aktivit pro knihovníky Jihomoravského kraje se významně podílela na prosazování tohoto trendu do života knihoven a knihovníků. Druhou oblastí jejího profesního zájmu byla oblast školních knihoven. Ve spolupráci s Národní pedagogickou knihovnou Komenského se zasloužila o vybudování Centra pro školní knihovny, které slouží jako metodické a poradenské centrum učitelům – knihovníkům. Z její iniciativy se školní knihovny v ČR zapojily poprvé v roce 2007 do oslav Mezinárodního dne školních knihoven, který má poukázat na význam a úlohu těchto knihoven v informační výchově žáků a studentů.
Podílela se na vydání publikace Příručka pro školní knihovny jako studijní a informační centra na základních a středních školách, která vyšla v rámci projektu Centrum pro školní knihovny podporovaného MŠMT ČR a kterou vydala Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze. Její zásluhou probíhala konference Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život, kterou od roku 2002 připravovala ve spolupráci se Střediskem služeb školám a Zařízením pro DVPP Brno, Národním institutem pro další vzdělávání – pracoviště Brno a Klubem školních knihoven SKIP ČR. Z této konference sestavovala každoročně tištěný sborník příspěvků, který vydávala Moravská zemská knihovna v Brně. Lektorsky i organizačně zajišťovala akreditovaný rekvalifikační knihovnický kurz, dále Kurz specializovaný na práci informačních a studijních center škol pro učitele, je autorkou projektu Možnosti spolupráce veřejných knihoven a škol v 21. století, v jehož rámci probíhaly několikadenní semináře připravované ve spolupráci s Kritickým myšlením, o.s. Členství v odborných profesních organizacích: - členka výkonného výboru regionální organizace SKIP Velká Morava, - členka Sekce vzdělávání SKIP , - v roce 2003 se aktivně podílela na vzniku Klubu školních knihoven SKIP, členka výboru, - zastupovala Klub dětských knihoven SKIP Jižní Morava, - Sekce veřejných knihoven SKIP a Sekce pro regionální funkce SDRUK, - v roce 2009 se podílela na vzniku Sekce informačního vzdělávání uživatelů. Členství v ostatních organizacích: - Sekce pro informační vzdělávání České informační společnosti, o.s., - vedoucí týmu Spolupráce v ČR a Pracovního týmu Seminář IVIG Odborné komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách.
Publikovala odborné práce z oboru metodické činnosti knihoven, výchova ke čtenářství a informační gramotnost. Do roku 2016 působila jako šéfredaktorka čtvrtletníku Duha vydávaného Moravskou zemskou knihovnou v Brně, od roku 2017 na pozici výkonné redaktorky. Na stránkách knihovnických časopisů se věnovala problematice informační gramotnosti a školních knihoven.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2009)
Velkomoravský knihovník (2013)
Cena českých knihovníků (2022)
Další info URLZa PhDr. Janou Nejezchlebovou (Bulletin SKIP, 2021, č. 3/4)
URLSKIP (Cena českých knihovníků)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000515.htm ]