NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Ryšavá, Eva, 1937-
Narození 26. dubna 1937, Olomouc (okr. Olomouc)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1968-2004)

Biografická pozn. Narozena 26.4. 1937 v Olomouci PhDr., literární historička, redakční a literárněvědná práce, odborné zaměření: knihověda, literární historie 18. a 19. století, dějiny knihtisku a české kramářské tvorby, retrospektivní bibliografie české kramářské tvorby
Źivotopis Po maturitě na střední škole v Praze roku 1955 byla přijata na studium historie na Filozoficko-historické fakultě Univerzity Karlovy. Ze studia byla však v roce 1956 vyloučena z politických důvodů. Nastoupila do zaměstnání a jako knihovnice odborové knihovny byla přijata k dálkovému studiu knihovnictví na Střední knihovnické škole v Praze, které absolvovala druhou maturitou v roce 1963. K vysokoškolskému dálkovému studiu knihovnictví na Fakultě osvěty a novinářství Univerzity Karlovy se dostala v roce 1964. Ukončila je v roce 1970 a v roce 1972 jí byl na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy udělen titul doktora filozofie. V roce 1968 byla přijata do Národního muzea, kde pak pracovala v knihovně nepřetržitě až do roku 2004. V oddělení knižní kultury zpracovávala jako svůj hlavní úkol retrospektivní bibliografii českých kramářských písňových tisků 19. století jako samostatnou součást národní retrospektivní bibliografie 19. století, a vedla sbírku kramářských tisků. V roce 1990 se stala vedoucí oddělení knižní kultury a zástupkyní ředitelky Knihovny Národního muzea. Roku 2005 jí byla Sdružením knihoven České republiky udělena pamětní medaile Z.V.Tobolky za zásluhy o rozvoj českého knihovnictví. Obrozenské literatuře a kramářské tvorbě se soustavně věnovala ve své publikační, přednáškové a výstavní činnosti v rámci výstav Národního muzea. Knižně vydala roku 1985 paměti významného představitele kramářské tvorby 19.století Františka Haise pod názvem Vzpomínky pražského písničkáře.
Další publikační činnost je obsažena ve Sborníku Národního muzea, řadě C: Zásluhy moravského historika Bedy Dudíka o vrácení českých rukopisů ze Švédska roku 1878, 1971 Sbírka kramářských písní Knihovny Národního muzea, její odborné zpracování a muzejní prezentace, 1980 České kramářské písňové tisky, jejich bibliografické zpracování a ukázka bibliografie 19. století (s K. Bezděkem), 1983 a další. Z prací publikovaných ve sbornících z vědeckých konferencí: Zpěv české společnosti v době Václava Šolce (Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, 1988) Uchovávání tradic v kramářských písňových tiscích 19. století (Povědomí tradic v novodobé české kultuře ,1988) Tisk a prodej kramářských písní v Praze v 19. století (Documenta Pragensia, 1990) Kramářští zpěváci na pražských lidových slavnostech 19. století (Documenta Pragensia, 1995) Odraz života městských žen v kramářských písních (Documenta Pragensia, 1996) Zlidovělé písně F.L.Čelakovského (Růže stolistá, 1999) Zlidovělé skladby Puchmajerových almanachů (Jeden jazyk naše heslo buď I, 2001) Alois Jirásek a Adolf Kašpar (Dějiny v českém krásném písemnictví, 2002) Skladby Vojtěcha Nejedlého v kramářských tiscích a rukopisných zpěvnících (Jeden jazyk naše heslo buď II, 2003) Josef Dobrovský a Knihovna Národního muzea (J. Dobrovský, fundator studiorum slavicorum, 2003). Z příspěvků do ostatních sborníků jmenujme například: Beda Dudík a jeho práce o dějinách moravského knihtisku (Knihovna, 1977) Matice česká v našich kulturních dějinách (Dějiny Moravy a Matice moravská, 2000) B. Němcová, Národní muzeum a Matice česká (Literární archiv, 2002) Ženy v životě a tvorbě písničkáře F. Haise (Obrazy ženy v kramářské produkci, 2008).
Scénáře výstav v Národním muzeu vycházely z její odborné specializace, např. Knížky F. L. Věka, 1971 Ilustrace A. Kašpara, 1974 (též v Muzeu písma a knihy v Lipsku) Poslyšte mládenci, též i panny, 1977 (též v Muzeu písma a knihy v Lipsku) B. Němcová a Národní muzeum, 1992 P.J.Šafařík, Praha a Národní muzeum, 1995 Pražský písničkář F. Hais, 1999 J. Dobrovský a Knihovna Národního muzea, 2003. V letech 2001-2007 zastávala funkci předsedkyně Matice české, sekce Společnosti Národního muzea. V letech 1966-1981 a 1989-1994 byla členkou výboru Historického klubu - Sdružení historiků České republiky. V roce 2007 byla jmenována čestnou členkou Společnosti Národního muzea.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2005)
Čestná členka Společnosti Národního muzea (2007)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000520.htm ]