NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vlasák, Rudolf, 1936-
Narození 15. června 1936, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda v Praze (1963-1969)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (1969-1997)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Katedra vědeckých informací a knihovnictví FF UK (nyní Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK) (1990-2009)

Biografická pozn. Narozen 15. 6. 1936 v Praze. PhDr., doc. (1992) knihovnictví a informační vědy.
Źivotopis Absolvoval katedru knihovnictví na Institutu osvěty a novinářství University Karlovy v roce 1961, když obhájil diplomovou práci Předmětový rejstřík k systematickému katalogu. V březnu 1968 složil rigorózní zkoušky. V roce 1967 se stal spoluautorem jednoho z prvních českých automatizovaných bibliografických systémů KOMPAS. V 70. letech vytvořil projekt a do konce 80. let se významně podílel na realizaci celostátního automatizovaného informačního systému Ústřední technická základna čs. soustavy VTEI. Po roce 1990 byl vědeckým tajemníkem nově vzniklého Národního informačního střediska (pokračující organizace Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací) až do jeho zrušení v roce 1997. Současně nastoupil na katedru vědeckých informací a knihovnictví Filozofické fakulty UK ČR v Praze, kde se v roce 1992 habilitoval a v letech 1993 až 1997 byl členem Vědecké rady FF UK. Od roku 1994 do roku 2002 působil jako ředitel Ústavu informačních studií a knihovnictví. Získal pro ústav akreditaci vědeckého programu doktorského studia Informační věda a zasloužil se o získání nových prostor, včetně počítačových učeben a moderně vybavených kanceláří, v novém areálu UK v Jinonicích. Vedl několik grantových projektů, např. mezinárodní projekt "Reforma a modernizace výuky informačních pracovníků a knihovníků na Univerzitě Karlově" ke sladění programu s obdobnými školami v USA v rámci nadace Open Society Fund. V letech 2002–2005 zastával funkci zástupce ředitele ÚISK, v letech 2005–2009 pak působil jako kmenový pedagog. V letech 1993–1997 byl členem Vědecké rady FF UK.
Doc. R. Vlasák vyučoval vybrané předměty oboru Informační studia a knihovnictví také na Slezské univerzitě v Opavě (v letech 1993–2009), od roku 1999 působil jako externí docent také na soukromé Vysoké škole Karlovy Vary (VŠKK). V letech 1993 až 2012 vyučoval bakaláře také na Vyšší škole informačních služeb v Praze. V letech 1992–2000 byl předsedou Českého národního výboru FID (Czech National FID Committee), externím členem redakční rady odborného časopisu Naučno-techničeskaja informacija, vydávaným Všeruským institutem vědeckých a technických informací (VINITI) v Moskvě, a do roku 1996 členem redakčních rad českých odborných časopisů pro obory informační věda a knihovnictví. Po listopadu 1989 se stal spoluzakladatelem obnoveného Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR a poté po několik let (1990–1998) členem jeho předsednictva. V rámci SKIP vedl také v letech 1991–1998 Komisi pro automatizaci. V letech 2001 až 2009 předsedal České informační společnosti (ČSVTS).
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2005)
Další info URLDoc. PhDr. Rudolf Vlasák osmdesátníkem (Knihovna: knihovnická revue. 2016, 27(1), 93–97)
URLWikisofia (Rudolf Vlasák)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000527.htm ]