NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Uhlíř, Zdeněk, 1956-
Narození 14. září 1956, Chrudim (okr. Chrudim)
Místo působení Nehvizdy (okr. Praha-východ) - Okresní archiv Praha-východ (1980-1990)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1990-)

Biografická pozn. Narozen 1956 v Chrudimi. PhDr., pracovník oddělení starých tisků Národní knihovny ČR, práce o starých tiscích, historické práce.
Źivotopis Studoval na gymnáziu v České Třebové (1971-1975) a poté na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1975-1980) obor archivnictví-dějepis. Nejprve působil v Okresním archivu Praha-východ se sídlem v Nehvizdech (1980-1990, od r. 1983 jako ředitel), pak v Národní knihovně České republiky (od 1990, od 1993 zástupce vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků, od 2004 vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků, od 2007 koordinátor referátu Manuscriptorium). Začal sice působit v oblasti archivnictví, od dob studií na univerzitě se však intenzívně zajímal (zejména v souvislosti s kulturními dějinami) o otázky kodikologie a bibliologie a posléze jeho zájem vyústil v řešení problémů kvantitativní kodikologie, fenomenologie knihy, dějiny knižní kultury, jakož i teoretickými a praktickými problémy digitálního zpřístupnění písemného knižního dědictví. V roce 1992 se podílel na pilotních aktivitách digitální reprezentace historických fondů v Národní knihovně České republiky v souvislosti s programem UNESCO Memory of the World, od roku 1995 spolupracoval na obsahové koordinaci systematické digitalizace písemného kulturního dědictví v Národní knihovně České republiky i celé České republice a od roku 2000 aktivně působil v hodnotitelských komisích národního programu Memoriae mundi series Bohemica. Podílel se na řešení evropských projektů (1999-2001 MASTER, 2002-2004 VICODI, 2003-2005 ECH:TOPICC, 2004-2005 COMTOOCI) i na jejich koordinaci (2007-2009 ENRICH, 2009-2010 REDISCOVER). V roce 2003 stál u zrodu digitální knihovny Manuscriptorium, která nejprve na národní a posléze na evropské úrovni zpřístupňuje písemné kulturní dědictví (středověké a raně novověké rukopisy, inkunábule, staré tisky, historické mapy, listiny apod.).
V návaznosti na tuto činnost přednesl příspěvky na řadě konferencí doma i v zahraničí a publikoval bezmála 200 odborných statí a článků ze všech oblastí svého zájmu. Je autorem nebo spoluautorem několika samostatných publikací (Literární prameny svatováclavského kultu a úcty ve vrcholném a pozdním středověku, 1996 Mistři a studenti Karlovy univerzity ve středověku a jejich dílo v dobovém kontextu, 1998 Ve znamení nové doby: Počátky knihtisku v českých zemích, 2000 – s Miroslavou Hejnovou a Juliem Hůlkem Teorie a metodologie elektronicko-digitálního zpracování rukopisů a hybridní knihovna, 2002 Velislavova bible, 2006 Rukopisy české reformace, 2008 – s Renátou Modrákovou). V roce 2007 obdržel Pamětní medaili Z. V. Tobolky za významný přínos pro rozvoj českého knihovnictví.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2007)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000530.htm ]