NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pokorný, Pavel R., 1947-2014
Narození 27. května 1947, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 5. března 2014, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1974-1985)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Archiv Národního muzea v Praze (1985-1992)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Strahovská knihovna (1992-1996)

Biografická pozn. Narozen 27. 5. 1947 v Praze, zemřel 5. 3. 2014. PhDr., knihovník, heraldik, historik. Autor studií z dějin knihtisku, genealogie a heraldiky. V letech 1974-1982 působil v oddělení rukopisů a vzácných tisků Národní knihovny. Autor prací z oboru.
Źivotopis Studoval SVVŠ (dnešní Keplerovo gymnázium) 1962-1965 a posléze Fakultu sociálních věd a publicistiky-obor knihovnictví v letech 1965 až 1970, kde získal doktorát filozofie v roce 1975. Po studiích pracoval v tehdejší Státní knihovně. Zprvu v oddělení národní retrospektivní bibliografie, v letech 1974 až 1982 v oddělení rukopisů a vzácných tisků. Zde byl v letech 1980 až 1982 vedoucím. Z politických důvodů byl této funkce zbaven a další tři roky pracoval v Národním, konzervačním fondu Národní knihovny. Od roku 1985 do roku 1992 pracoval v Archivu Národního muzea v Praze, kde se věnoval katalogizaci typářů (pečetidel). To souviselo s jeho celoživotním zájmem o heraldiku. V oblasti heraldiky je pokládán za předního znalce a od roku 1994 je i předsedou České heraldické společnosti v Praze. K životnímu jubileu mu byla věnována i Heraldická ročenka, kde je otištěna i téměř úplná bibliografie jeho prací. Vedle stovek článků publikoval i dvě samostatné publikace, „Biskupové Čech, Moravy a Slezska po roce 1918 a jejich znaky“ (Ostrava 1992) a s Prof. Pavlem Preissem „Zámek Duchcov“. Za svou činnost v oboru knihovnictví obdržel záslužnou medaili Biskupské knihovny v Hradci Králové a cenu Z.V. Tobolky v roce 2002. V létech 1992-1996 působil v knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově, kde se věnoval prvotiskům a dlouhý čas vynaložil i na rozbor falešných dokumentů paní Marty Chadimové (jíž byla udělena prezidentská milost v roce 1995 tehdejším prezidentem Václavem Havlem šlo o známý případ, v němž byla jmenovaná obviněna z restitučního podvodu).
V roce 1996 těžce onemocněl a byl nucen odejít do invalidního důchodu. I v důchodu pracoval jako konzultant v oblasti heraldiky a byl členem podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny ČR. Zemřel náhle 5. března 2014.
Medaile a ocenění Medaile Biskupské knihovny v Hradci Králové
Medaile Z. V. Tobolky (2002)
Další info URLHeraldická Terminologická Konvence (In memoriam Pavla R. Pokorného)
URLWikipedie (Pavel R. Pokorný)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000534.htm ]