NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kurka, Ladislav, 1933-
Narození 5. března 1933, Kolín (okr. Kolín)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední dům armády (1956-1970)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Městská knihovna v Praze (1970-)

Biografická pozn. Narozen 5. 3. 1933 v Kolíně. PhDr., knihovník (Městská knihovna v Praze, Státní technická knihovna), práce z oboru, též publikace o sběratelství. Šéfredaktor Bulletinu SKIP.
Źivotopis Narodil se 5. března 1933 v Kolíně, kde jeho otec pracoval v elektrárně. V době studia na gymnáziu navštěvoval kolínskou knihovnu. Když na regálu objevil Freyovu literární mapu k Jiráskovu dílu, rozhodl se, že se bude věnovat knihovnictví. O bližší informace si napsal do Masarykovy akademie práce a od dr. Hyhlíka se dozvěděl, jak má postupovat. Po maturitě na gymnáziu v roce 1951 vystudoval s vyznamenáním obor knihovnictví a čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1956. Za téma diplomové práce zvolil knihovny a stavby socialismu. Svou profesní kariéru započal v roce 1956 jako metodik pro práci s knihou v Ústřední vojenské knihovně, která byla právě reorganizována a stala se součástí Ústředního domu armády. V ní měl na starost rozvoj vojenských osvětových knihoven. V roce 1967 složil rigorózní zkoušky a v roce 1968 byl promován na doktora filozofie. Již za středoškolských studií byl dopisovatelem Práce a během univerzitních studií pracoval v redakční radě vojenského časopisu Knihovník. Redakční a ediční práce ho přitahovala, a tak v době působení v ÚDA napsal kolem dvaceti publikací a u dalších padesáti byl odpovědným redaktorem. Byl také členem redakční rady časopisů Voják a kultura a Čtenář, působil v sekci vojenských knihoven Ústřední knihovnické rady. V roce 1970 musel z politických důvodů ze svého místa odejít. Zakotvil v Městské knihovně v Praze, kde se brzy stal vedoucím útvaru metodiky a řízení. Podílel se na realizaci úspěšné rekonstrukce budovy ústřední knihovny na Mariánském náměstí (1996-1998). Zasloužil se o rekonstrukci a modernizaci velkého počtu poboček Městské knihovny v Praze.
Problematikou architektury, výstavby a zařízení knihoven se soustavně zabýval a o této problematice přednášel na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze a v Kabinetu knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Rozsáhlá je i jeho odborná publikační činnost. Byl spoluorganizátorem olomouckých setkání knihovníků s architekty, známých seminářů Knihovna a architektura. Podílel se na přípravě nové budovy pro STK - Národní technické knihovny. Byl konzultantem pro mnoho rekonstrukcí a novostaveb českých knihoven včetně členství v porotách architektonických soutěží. Zúčastnil se ustavení a působení Svazu knihovníků a informačních pracovníků v letech 1968 až 1970, byl redaktorem jeho prvního Bulletinu. Tuto funkci převzal i po znovuobnovení SKIP v roce 1990, resp. v roce 1992. Od 3. ročníku zavedl vydávání zvláštních čísel Bulletinu SKIP věnovaných knihovnictví v zahraničí. V edici Aktuality SKIP vycházely za jeho redakce odborné publikace. Řadu let byl členem VV SKIP. Kromě knihovnictví měl rád jak pohyb, tak sběratelství. Do roku 1967 závodně běhal a po roce 1975 pěstoval vytrvalostní běh. V roce 1966 se stal členem Klubu sběratelů kuriozit a jeho sbírka pohlednic československých panských sídel byla u nás nejpočetnější. Aktivně pracoval ve skautském hnutí.
Medaile a ocenění vzorný pracovník ÚDA (1956)
vzorný pracovník MNO (1965)
Cena českých knihovníků (2001)
Medaile Z. V. Tobolky (2005)
Pražský knihovník (2006)
Další info URLRozhovor s doktorem Ladislavem Kurkou (Duha, 2014, č. 3)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000538.htm ]