NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Michálková, Irena, 1950-
Narození 21. května 1950, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Cheb (okr. Cheb) - Chebské muzeum (nyní Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje) (1979-2009)

Biografická pozn. Narozena 21. 5. 1950. Knihovnice v Chebském muzeu.
Źivotopis Od r. 1979 do roku 2008, resp. do 2009 již jako důchodkyně, knihovnice Chebského muzea v Chebu - táž organizace postupem let několikrát změnila název: Chebské muzeum, Krajské muzeum Karlovarského kraje v Chebu, Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o. Muzeum Cheb. Z publikační činnosti: Bibliografie. Chebsko 1945 - 1948, 2001. Bibliografie. Regionálně zaměřené diplomové práce studentů českých vysokých škol I, 2001 a II, 2004. Publikace ve Sborníku Chebského muzea: Goethovská literatura ve fondech knihovny Chebského muzea - knihy, novinové a časopisecké články, 1994. E. Vaňková - soupis překladů, excerpcí a vlastních článků, 2001. Literatura z oborů textil, textilie, historie textilního průmyslu, odívání, móda, uniformy, kroje, krajky a pod. ve fondech knihovny Chebského muzea, 1998. Soupis regionálních časopisů z let 1914 - 1990 - okres Cheb, 1993. Soupis knih vydaných v muzeích dnešního Karlovarského kraje v letech 1990 – 2002, 2002. Soupis publikací a článků Karla Siegla z fondu Chebského muzea, 1997. Valdštejnská literatura ve fondech knihovny Chebského muzea, 1996. Výběrová bibliografie encyklopedické literatury ve fondech knihovny Chebského muzea, 2000. Výběrová bibliografie Chebsko 1949 - 1950: z fondů knihovny Krajského muzea Cheb, 2005. Výběrová bibliografie k lidové architektuře na Chebsku, 1995. Výběrová bibliografie k památkové péči v Chebu: Výběr z časopisů Zprávy památkové péče, Památková péče, Památky a příroda, 1999. Výběrová bibliografie z fondů knihovny Krajského muzea Cheb : přehled všech periodik, jež jsou k dispozici badatelské veřejnosti, 2006.
Spolková činnost: Od r. 2007 členka výboru komise knihovníků muzeí a galerií ČR při AMG. Neknihovnická odborná nebo umělecká činnost: Pracuje jako kurátorka výtvarných výstav (Františkovy Lázně, Praha), realizovala přibližně 50 akcí. Působí jako grafoložka (je absolventkou sedmisemestrálního kurzu v psychologicko grafologické společnosti Calix). Přednášky, rozbory, konzultace v dětských domovech, školách. 17 let byla majitelkou galerie Miniart v Chebu.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000541.htm ]