NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Bezděk, Karel, 1920-2009
Narození 21. listopadu 1920, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 14. října 2009, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1945-1951, 1954-1986)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Památník národního písemnictví (1952-1954)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1986-1995)

Biografická pozn. Narozen 21. 11. 1920 v Praze, zemřel 14. 10. 2009. PhDr., pracovník knihovny Národního muzea, články z oboru.
Źivotopis Narodil se 21. listopadu 1920 v Praze. Vystudoval gymnázium v Praze na Žižkově a maturoval tam v roce 1939. Ve studiích pokračoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po uzavření vysokých škol nacisty byl zaměstnán ve velkoobchodě. Tehdy složil zkoušku učitelské způsobilosti z latinského a německého jazyka pro měšťanské školy. V roce 1940/1941 absolvoval státní knihovnickou školu. Složená knihovnická zkouška předurčila jeho budoucí poslání. Jako stipendista tehdejšího ministerstva školství získal na krátko, od 1. července, zaměstnání v Knihovně Národního muzea. Ve válečné době byl však od září 1941 nuceně nasazen v továrně Letov v Letňanech a pak Junkers v Praze. Po skončení 2. světové války se hned v květnu 1945 vrátil do Národního muzea, kde pracoval do konce roku 1951 a od února 1954 do června 1986. Při zaměstnání dovršil přerušená vysokoškolská studia češtiny a historie a v březnu 1952 získal titul doktora filozofie. Jeho disertace byla věnovaná nakladateli Václavu Matěji Krameriovi a jeho České expedici. V letech 1952 až 1954 byl v rámci nově zakládaného Památníku národního písemnictví pověřen vedením Strahovské knihovny a přípravou expozice. Z fondů Knihovny Národního muzea vyčlenil bohatou sbírku obrozenských tisků, která je neúplnější v České republice, což bylo dáno výsadním postavením Národního muzea v 19. století. Několik let úspěšně vedl oddělení novin a časopisů (KNM 3) v bývalém Místodržitelském zámečku v Královské oboře v Praze 7. Roku 1968 se vrátil do hlavní budovy Národního muzea a od roku 1971 vedl oddělení knižní kultury (KNM 5), které spravovalo sbírku obrozenské literatury, kramářských tisků a dokladů k vývoji knižní kultury.
Současně byl stálým zástupcem ředitele Knihovny Národního muzea, PhDr. Jaroslava Vrchotky, CSc. Podílel se na řešení základních úkolů knihovny, která je též ústředím sítě našich muzejních knihoven. Dále náležel do týmu zakladatelů Muzea knihy na zámku ve Žďáru nad Sázavou v roce 1957 a zde se také v roce 1962 podílel se na libretu trvalé expozice. Autorsky připravil mnoho knihovědných výstav – 200 let českého periodického tisku, 150 let Časopisu Národního muzea, Knížky F.L. Věka aj. Napsal velkou řadu studií, recenzí a článků v různých časopisech. Např.: K počátkům vydávání Rosenmüllerových novin, 1971, České kramářské písňové tisky, jejich bibliografické zpracování a muzejní prezentace ( s E. Ryšavou), 1983. Když v roce 1983 odešel do penze, ještě 2x po půl roce (podle tehdejších finančních předpisů) pokračoval v odborné práci v oddělení zámeckých knihoven KNM. Poté pracoval 10 let (1986-1995) v Klementinu, v tehdejší Státní knihovně ČSR (Národní knihovna ČR), v oddělení rukopisů a starých tisků, kde redigoval dodatky k tištěnému vydání Knihopisu českých a slovenských tisků a podílel se na Souborném katalogu zahraničních periodik (v osobním spisu v Archivu NK se dochovala jen smlouva na období květen 1995 až prosinec 1995). Byl jednatelem Komise pracovníků knihoven muzeí, galerií a památkových objektů při tehdejším Ústředním muzeologickém kabinetu, která byla odbornou sekcí Ústřední knihovnické rady ČSR. Byl členem odborných organizací a spolků. Pracoval v odborářském hnutí, byl dlouholetým jednatelem a členem závodního výboru, později i vyšších odborových orgánů a komisí.
V roce 1968 byl zvolen členem předsednictva Svazu knihovníků a informačních pracovníků (dále SKIP), kde pracoval jako pokladník až do rozpuštění spolku v září 1970, za což získal ocenění (pamětní list) při oslavě 40. výročí založení SKIPu v Městské knihovně (27.11.). Dne 2. 6. 2005 na výroční schůzi Společnosti Národního muzea byl za sekci Matice české jmenován čestným členem. Na jubilejním 30. semináři Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií ČR přednesl v Pantheonu Národního muzea dne 6. 9. 2006 vzpomínkový projev v pamětnickém bloku. Neodmyslitelně patřil k Národnímu muzeu, o jehož působení se stále zajímal.
Medaile a ocenění zasloužilý pracovník kultury (1979)
čestný člen Matice české (2005)
zasloužilý pracovník Národního muzea
Další info URLBulletin SKIP, 2009, 4 (PhDr. Karel Bezděk)
URL30. setkání knihovníků muzeí a galerií 2006 (Ikaros, 2006, č. 10)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000543.htm ]