NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Stejskalová, Eva, 1934-
Narození 16. listopadu 1934, Moravská Chrastová (okr. Svitavy)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní památková správa (1959-1968)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1968-2002)

Biografická pozn. Narozena 16.11.1934 v Moravské Chrastové. Dr., knihovnice.
Źivotopis Vystudovala v Praze obory novinářství a čeština na filologické fakultě Univerzity Karlovy (1953-1959). Od roku 1959 sepisovala pro Státní památkovou správu fondy zámeckých knihoven na Křivoklátě, na Orlíku, v Kladrubech u Stříbra, na zámku Kozel, v Kynžvartu a na Kačině. Tehdy navázala odbornou spolupráci s oddělením zámeckých knihoven v Národním muzeu, která ji přivedla dne 15. 8. 1968 k nástupu do Knihovny Národního muzea, kde zprvu vedla studovnu a výpůjční protokol. Od dubna 1969 do 31. 8. 2002, tedy 33 let, pracovala jako vedoucí oddělení časopisů, umístěného v bývalém Místodržitelském letohrádku v Královské oboře v Praze 7, tzv. „zámečku“. Oddělení mělo a má bohaté fondy, velké povinnosti, ale malý počet (5) pracovních míst. Prožila tam nelehké období dlouhodobé rekonstrukce památkově chráněného objektu, zařizovala nové depozitáře (Radonice nad Ohří), organizovala stěhování částí fondů ze „zámečku“ v Praze a ze zámku na Peruci do nového objektu v Terezíně. V době normalizace se „zámeček“ pod jejím vedením stal útočištěm některých autorů - historiků, literárních historiků a bibliografů, kteří zde nalézali volný přístup k odborné literatuře, k „prohibitním“ fondům i potřebný klid. Zajímala se a zajímá o problematiku starých tisků, knižní úpravu a ilustrace, počátky novin a časopisů i o osobnosti českého národního obrození. Publikovala studie o dějinách tištěného bohemikálního zpravodajství, od 16. století do poloviny století 19. S PhDr. Zdeňkem Šimečkem připravila (2008) rukopis věnovaný dějinám novinářství v zemích České koruny od počátků do roku 1780. Podílela se na úpravách scénáře Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou.
Byla autorkou výstav, např. – 250 let českých novin (1969), Počátky dělnického tisku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (1974), První české komunistické noviny a časopisy (1981), Krameriovy noviny (1989), Václav Matěj Kramerius 1753 – 1808 (Muzeum knihy 1993), V.M. Kramerius „českých knih a novin spisovatel“ (Lobkovický palác na Pražském hradě 1994), Co bylo nového před 100 lety. Obrázky ze života společnosti na konci 19. století v soudobých časopisech (Muzeum knihy 1999-2000). Na jiných výstavách se podílela, spolupracovala na přípravě některých televizních a rozhlasových pořadů. Byla jednatelkou Matice české, sekce Společnosti Národního muzea (1990-1992) a členkou vědecké rady ředitele Národního muzea (1990-1994). Přednášela v Matici české, při exkurzích a seminářích studentů pražských vysokých škol, na odborných konferencích, po PhDr. Mirjam Bohatcové, CSc., převzala v letech 1998/1999 na dva semestry seminář knihovědné specializace studentů Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Na konferenci knihovníků v Seči jí byla udělena Medaile Zdeňka Václava Tobolky (2002). (ht)
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2002)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000544.htm ]