NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Turková, Helga, 1942-
Narození 20. dubna 1942, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Základní knihovna ČSAV (nyní Knihovna Akademie věd ČR) (1964-1965)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Vlastivědného střediska Pražské informační služby (1965-1967)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1967-2011)

Biografická pozn. Narozena 20. 4. 1942. PhDr., knihovnice v Knihovně Národního muzea, zabývá se problematikou zámeckých knihoven, podílí se na přípravě výstav, autorka katalogů k nim a práce z oboru knihovnictví.
Źivotopis Studovala v Praze na 20. jedenáctileté střední škole (bývalé Vančurovo gymnázium) a po maturitě na FF UK (1959-1964, promovaná knihovnice) obor knihovnictví, směr osvěta, knihovědné zaměření. Diplomová práce: Tiskařská činnost Sixta Palmy Močidlanského. Doktorát filozofie (1969). Od 1964 do 1965 pracovala v Knihovně AV ČR (Základní knihovna ČSAV), od 1965 do 1967 v knihovně Vlastivědného střediska Pražské informační služby jako metodička knih. Dne 1. 10. 1967 nastoupila do Knihovny Národního muzea (dále KNM), kde v oddělení zámeckých knihoven pracuje dosud. Od 1990 do 2004 ve funkci ředitelky KNM. Odborné zaměření: historické knižní fondy, literární historie. Cca třicetiletá práce na záchraně, zpracování a prezentaci zámeckých, hradních a palácových knihoven Čech, Moravy a Slezska. Při téměř patnáctiletém vedení KNM (celkem 3,6 mil. svazků) se snažila převést největší muzejní knihovnu a druhou největší knihovnu s historickými fondy v České republice do změněných poměrů po 1989. Všechny zámecké fondy byly 1991 prohlášeny za kulturní památky. Část zámeckých knihoven (200 tisíc svazků) byla restituovaná původním majitelům, ale byly uzavřeny smlouvy o spolupráci při výpůjčkách. Také areál zámku ve Žďáru nad Sázavou, kde KNM má od 1957 trvalou expozici Muzea knihy, byl navrácen rodině dr. Radslava Kinského ze Vchynic a Tetova. Podařilo se však navázat dobrou kulturní spolupráci. KNM získala nový potřebný depozitář v objektu bývalých kasáren v Terezíně, kam 1996 přestěhovala knižní celky ze zámku Peruc a část fondů z oddělení časopisů v Praze 7 (tzv. místodržitelský zámeček).
Pro nejúplnější sbírku bohemikálních periodik v ČR zůstal zachován povinný výtisk, který KNM ztratila od 1. 1. 1996 pro neperiodickou literaturu. Ve spolupráci s vedoucími oddělení byla zahájena modernizace KNM. Byl naskenován generální jmenný katalog do 2001 a on-line katalog je k dispozici od 2002. Cílem první etapy dlouhodobého záměru automatizace KNM bylo vybudování elektronických katalogů s vícehlediskovým přístupem k fondům. Výběr z publikovaných prací: Rilke & Kraus & Vrchotovy Janovice (s O. Jankou), 1985, Svozová zámecká Planá, 1986, Katalog prvotisků zámeckých a hradních knihoven v České republice (členka autorského kolektivu), 1988-1990, Čtyřicet let Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou, 1998, Průvodce Knihovna Národního muzea (odborná redaktorka, aut. kol.), 1999, německá a anglická verze, 2000, Zámek Vrchotovy Janovice a Národní muzeum (s O. Jankou), 2001, Osudy Koperníkova rukopisu z Nostické knihovny v Praze, 2001, Katalog zámecké knihovny Vrchotovy Janovice, 1.-2. (aut. kol.), 2001-2002, Knihovna Národního muzea a povodeň v Terezíně v roce 2002 /elektronický zdroj/, 2003, Zámecké, hradní a palácové knihovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. K výstavě 50 let oddělení zámeckých knihoven KNM 1954-2004 (s P. Maškem), 2004, Josef Dobrovský a Knihovna Národního muzea (s E. Ryšavou), 2004, Korunovace Marie Terezie českou královnou 12. května 1743 v Praze, 2005, 50 let Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou, 2007 Sborník Národního muzea v Praze, řada C, Literární historie (vedoucí redaktorka), 1991-2009.
Výběr z realizovaných expozic a výstav v Národním muzeu: expozice Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice ( s O. Jankou), zámek Vrchotovy Janovice, 1985, Jan Amos Komenský, 28. 3. 1592 – 15. 11. 1670, 1992, Rainer Maria Rilke, k 120. výročí narození a k 70. výročí úmrtí, 1995 – 1996, Sidonie Nádherná z Borutína, Padesát let od úmrtí poslední majitelky zámku Vrchotovy Janovice, 2000, Muzeum knihy, repase textů, 2004, Znovunalezené knihy Sidonie Nádherné (s I. Pešoutovou), 2006. Přednášková a pedagogická činnost pro studenty VOŠIS, Pedagogické a Filozofické fakulty. Členství v spolcích a společnostech, v redakčních radách, poradních orgánech: Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost Národního muzea, sekce Matice české, Ústřední knihovnická rada (do 2002), vědecká rada Knihovny Akademie věd ČR, vědecká rada ředitele RM v Teplicích, vědecká rada ředitelky PNP, oborová komise knihovníků AMG ČR (předsedkyně 1991-2001, člen výboru), Společnost pro výzkum 18. století, Spolek českých bibliofilů (čestná členka), Spolek Praha – Cáchy (čestná členka), Panevropská unie Čech a Moravy, Klub Za starou Prahu (členka domácí rady od 1971). (ht)
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2002)
Medaile J. A. Komenského (2012)
Cena českých knihovníků (2022)
Další info URLSKIP (Cena českých knihovníků)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000545.htm ]